Povpraševanje po energiji je vir več kot 75 % emisij ogljika v EU in povpraševanje še naprej narašča.

Ker več kot 70 % emisij CO2 prihaja iz mest, se moramo spopasti s trendom naraščajoče urbanizacije in z njo povezanim velikim povpraševanjem po energiji.

Kako lahko porabnike energije spremenimo v angažirane državljane, ki prispevajo k energetski učinkovitosti in sodelujejo pri ustvarjanju ogljično nevtralnega mesta?

Naš odgovor je Zeleni pingvin. In kdo je on?

Zeleni pingvin je vodja sprememb, prijatelj, vizionar in zeleni vplivnež.

Prišel je, da bi se spopadel z izzivi podnebnih sprememb z ozaveščanjem posameznikov, njihovega vpliva na okolje in njihove vloge pri trajnostnem razvoju – začenši z otroki.

Ponuja jim vpogled v dogajanje ter jih podpira pri sprejemanju in uporabi novih, bolj trajnostnih navad in vedenja.

Projekt Zeleni pingvin

Zeleni pingvin je platforma in aplikacija, ki otroke, učence, starše in celotna mesta uči, kako zmanjšati emisije z uporabo manjših količin virov in trajnostnim načinom življenja ter tako zmanjšati vpliv na okolje. Uporablja pametne digitalne tehnologije, igrifikacijo in kvantifikacijo za okoljsko izobraževanje za zmanjšanje emisij CO2.

Ta izobraževalna igra omogoča otrokom v šolah, da beležijo svoje dejavnosti ter zbrane podatke združijo s podatki o porabi energije in virih v šolah in drugih stavbah.

 

S preprostimi nalogami, predstavitvami vpliva vsakodnevnih dejavnosti in tekmovanji z vrstniki otroci pridobijo novo praktično znanje o tem, kako zmanjšati ogljični odtis v vsakdanjem življenju. S tem jih spodbujamo k trajnostnemu vedenju, pri katerem smo vsi skupaj zmagovalci.

S tem projektom želimo dokazati, da lahko vsak posameznik vpliva na okolje, če le ima dovolj znanja in informacij. Ravno zato želimo z Zelenim pingvinom usmeriti pozornost na mlajšo populacijo, ki se bo že zgodaj naučila trajnostnega načina življenja in nato svoje znanje delila v svoji skupnosti.

S tem projektom želimo dokazati, da lahko vsak posameznik vpliva na okolje, če le ima dovolj znanja in informacij. Ravno zato želimo z Zelenim pingvinom usmeriti pozornost na mlajšo populacijo, ki se bo že zgodaj naučila trajnostnega načina življenja in nato svoje znanje delila v svoji skupnosti.

Zakaj je projekt Zeleni pingvin pomemben?

Izobraževanje

Čeprav je okoljska vzgoja ključna za našo blaginjo v prihodnosti, trenutno ni vključena v standardni učni načrt. To je prvi korak na poti do ogljične nevtralnosti, saj zagotavlja konkretno znanje o tem, kako in koliko CO2 izpusti vsak posameznik ter kako začeti zmanjševati porabo. To znanje je bistvenega pomena za doseganje ogljične nevtralnosti.

Boljša prihodnost

Okoljsko izobraževanje bo široko razširjeno, začenši z otroki in nadaljujoč z odraslimi. Skupnosti bodo imele koristi od angažiranih državljanov, izboljšane kakovosti življenja in spremenjenega vedenja, kar so ključni koraki na poti do ogljične nevtralnosti. S projektom Zeleni pingvin ustvarjamo boljšo prihodnost za prihodnje generacije, ker spreminjamo svoje vsakodnevne navade in dejavnosti, da bi dejavno podprli boj proti podnebnim spremembam.

Ekonomski podatki

Mestu so na voljo natančna poročila in profili porabe za javne stavbe, kar jim lahko pomaga pri opredeljevanju morebitnih izboljšav in prihrankov. Zmanjšanje porabe virov prinaša neposredne finančne koristi. Poročanje zagotavlja skladnost z vsemi obstoječimi in novimi energetskimi in okoljskimi zakoni. V številnih državah mesta v celoti krijejo stroške virov in energije za šole in drugo javno infrastrukturo. Kakšne so razmere v vašem mestu? Želite zmanjšati stroške porabe energije in virov?

Okolje

Pojem emisij CO2 je širši javnosti zlahka razumljiv (emisije postanejo oprijemljive in znane državljanom, tako kot na primer liter vode). Spremembe vedenja in izboljšanje učinkovitosti bodo zmanjšali porabo električne energije, vode, toplote in plina ter zmanjšali emisije odpadkov. Ogljični odtis se bo tako zmanjšal na več ravneh. Emisije CO2 neposredno vplivajo na višje temperature, taljenje arktičnega ledu in podnebne spremembe. Zmanjšanje emisij ogljika je prvi korak k zagotavljanju varne prihodnosti za nas in prihodnje generacije.

Reference projekta Zeleni pingvin

  • Zmagovalec izziva Climathon Ljubljana 2020.
  • Uvrstitev med tri najboljše transformativne ideje leta 2020 v programu Global Climathon med 107 konkurenčnimi idejami, projekt je prejel največ glasov javnosti v programu Global Climathon 2020.
  • Zeleni pingvin se je uvrstil med tri najboljše finaliste natečaja Nordic Smart City Challenge 2021.
  • Zmagovalec nagrade EEPA v Sloveniji in Evropi 2021.
  • Regionalna zlata nagrada za inovacijo za projekt Zeleni pingvin 2022.
  • Nagrada za Innovation Challenge za projekt Zeleni pingvin 2022.

01

Zeleni pingvin tudi po koncu projekta nadaljuje svoje poslanstvo

Pet partnerjev iz Slovenije in Norveške je na novinarski konferenci in zaključnem dogodku predstavilo ključne dosežke in rezultate projekta.

Preberite novico
02

Zeleni pingvin navdihuje na sejmu Altermed & Flora

Ekipa Zelenega pingvina je na sejmu predstavila interaktivno platformo Zeleni pingvin, ki otroke uči o varčevanju z energijo, zmanjševanju ogljičnega odtisa in odgovornem ravnanju s hrano.

Preberite novico
03

Konferenca o izkustvenem poučevanju za trajnostno prihodnost

Projekt Zeleni pingvin in njegovi partnerji so na tematski konferenci v Ljubljani predstavili metode izkustvenega izobraževanja za trajnost.

Preberite novico
04

Izmenjava dobrih praks za bolj zeleno prihodnost

Projekt Zeleni pingvin in CER, prva in največja mreža trajnostnega poslovanja v Sloveniji, sta skupaj organizirala mednarodno konferenco o razogljičenju mest.

Preberite novico
05

Trajnostne inovacije in izobraževanje na sejmu E-world

Projekt Zeleni pingvin je bil predstavljen nedavnem dogodku E-world Energy & Water 2024 v Essenu, Nemčija in je bil deležen pozornosti delegatov iz globalnih energetskih podjetij.

Preberite novico
06

Izmenjava mnenj in načrtovanje prihodnjih korakov za projekt Zeleni pingvin

V Kranju je potekala tematska konferenca, na kateri so projektni partnerji izmenjali mnenja, izkušnje in ideje ter skupaj načrtovali uspeh projekta Zeleni pingvin.

Preberite novico
07

Inovativna pot k trajnostni ozaveščenosti

Pot k okoljski ozaveščenosti in trajnostnemu načinu življenja je zahtevna, a nedvomno pomembna. V kranjski Kovačnici so nedavno projektni partnerji predstavili projekt Zeleni pingvin, ki predstavlja inovativno pot spodbujanja trajnostnega načina življenja pri otrocih.

Preberite novico
08

Izobraževanje o trajnostnem načinu življenja na sejmu Enlit Europe

V zadnjih letih smo priča nenehnim prizadevanjem za ustvarjanje inovativnih rešitev, ki bi nas približale trajnostnemu razvoju. Na nedavnem Enlit Europe sejmu je bil predstavljen projekt, Zeleni pingvin, ki obeta korake v smeri trajnostnih rešitev, obenem pa ima poseben poudarek na izobraževanju mladih.

Preberite novico
09

Trajnostne prakse v Sloveniji

Tokrat so se projektni partnerji Zelenega pingvina sestali v Sloveniji, da bi raziskali in spodbudili trajnostne prakse ter poudarili pomen skupnih prizadevanj za bolj trajnostno prihodnost. Ti študijski obiski imajo ključno vlogo pri vzpostavljanju bilaateralnega sodelovanja v okviru projekta Zeleni pingvin in pri spodbujanju sodelovanja po njegovem zaključku.

Preberite novico
10

Tehnični dan na osnovni šoli Hinka Smrekarja

Učenci pilotne šole Osnovne šole Hinko Smrekar v Sloveniji so v okviru tehničnega dneva, namenjenega projektu in aplikaciji, raziskovali aplikacijo Zeleni pingvin in govorili o tem, kaj jim pomeni trajnost. Učenci se niso naučili le uporabljati aplikacije Zeleni pingvin, temveč so postali tudi ambasadorji trajnostnega razmišljanja v šolskem okolju.

Preberite novico
11

Povezava trajnostnega izobraževanja in digitalnih kompetenc

Zeleni pingvin je na misiji premostiti vrzel med trajnostnim izobraževanjem in digitalnimi kompetencami. V ta namen je sodeloval na konferenci Digitalni Učitelj, ki je oktobra potekala v Portorožu.

Preberite novico
12

Popotovanje Zelenega pingvina na Norveško

Zeleni pingvin je na svoji poti za ozaveščanje o trajnostnem načinu življenja obiskal čudovito mesto Kristiansand na Norveškem, kjer se prav tako nahaja ena izmed pilotnih šol testiranja nove aplikacije. Obisk Zelenega pingvina na Norveškem je poudaril pomembnost trajnostnih praks, izobraževanja in ozaveščanja o vplivu posameznikov na okolje.

Preberite novico
13

Spodbujanje trajnostnega in zdravega življenjskega sloga na Olimpijskem festivalu

Zeleni pingvin se je udeležil Olimpijskega festivala v Ljubljani, saj predstavlja odlično priložnost za širjenje zavedanja o trajnostnem načinu življenja. Otroci so na stojnici Zelenega pingvina pokazali veliko znanja o trajnostnih tematikah.

Preberite novico
14

Zeleni pingvin spodbuja okolju prijazen življenjski slog na Otroškem bazarju

Otroški bazar je največja izobraževalno-zabavna družinska prireditev v Ljubljani v Sloveniji, kjer so se udeleženci med vsemi dogajanji in dogodki, lahko spoznali tudi z našim projektom Zeleni pingvin.

Preberite novico
15

Zeleni pingvin in trajnostno izobraževanje na osnovni šoli Hinka Smrekarja

V okviru zavezanosti k trajnostnemu izobraževanju in okoljski ozaveščenosti je Osnovna šola Hinka Smrekarja v Ljubljani pred kratkim učencem predstavila projekt Zeleni pingvin in kako projekt prispeva k pozitivnim spremembam.

Preberite novico
16

Zeleni pingvin navdihuje mlade na hekatonu Hack4Climate

Zeleni pingvin se je predstavil na hekatonu Hack4Climate, ki sta ga organizirala Care4Climate in Mestna občina Kranj v Kranju. Na dogodku je sodelovalo 39 mladih iz 14 držav, ki so se spopadli z mednarodnim izzivom.

Preberite novico
17

Zeleni pingvin na sejmu Altermed & GreenVita

Naš zeleni vplivnež Zeleni pingvin se je pred kratkim pridružil sejmu Altermed & GreenVita v Celju, ki ga je organizirala Ekošola v Celju v Sloveniji na temo zdrave hrane in prehrane ter trajnostnega razvoja. Cilj prisotnosti in dejavnosti Zelenega pingvina je bil izobraževati in navdihovati mlade posameznike, ki so se udeležili dogodka in obiskali stojnico Ekošole.

Preberite novico
18

Zeleni pingvin skupaj z učitelji predstavlja primere dobre prakse

Eden od tematik konference je bila predstavitev projekta Zeleni pingvin, inovativne pobude za izobraževanje mladih o zmanjševanju emisij ogljika in varčevanju z energijo.

Preberite novico

Projekt Zeleni pingvin delno financirajo konzorcijski partnerji

Vizija podjetja Iskraemeco je, da znanje pretvori v energijo. Naše poslanstvo je omogočiti energetsko učinkovitost, zato smo ustvarili idejo in konzorcij Zeleni pingvin. Danes projekt Zeleni pingvin izvaja konzorcij podjetij, in sicer: Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES-FEE Slovenija in FEE Norveška, ki izvajajo mednarodni program Ekošole. Projekt sofinancirata Norveški finančni mehanizem in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v višini 764.281,54 EUR. Norveški finančni mehanizem pomeni prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

 

Funding partners

Norway Grants

Islandija, Lihtenštajn in Norveška s pomočjo Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma prispevajo k zmanjševanju gospodarskih in socialnih neenakosti v Evropi ter krepitvi sodelovanja s 15 državami članicami EU.

Države EGP si z drugimi evropskimi državami delijo skupne vrednote in odgovornosti za spodbujanje enakih možnosti, strpnosti, varnosti, okoljske trajnosti in dostojnega življenjskega standarda.

MCRD Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pristojna za načrtovanje in izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji ter načrtovanje in usklajevanje nacionalne razvojne politike. Urad vlade je odgovoren za vsakodnevno upravljanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada ter odloča o uporabi teh sredstev skladno z veljavno zakonodajo Evropske unije.

Novo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je s 24. januarjem 2023 prevzelo vse naloge nekdanje Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vključno z izvajanjem Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP za obdobje 2014–2021 ter področjem regionalnega razvoja.

Leading partner

Iskraemeco

Kontakt

Other consortium partners

 

Mestna občina Kranj

 

Mestna občina Ljubljana

 

FEE Norveška

 

 DOVES FEE Slovenija – Ekošola

 
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt

Naslednji koraki projekta Zeleni pingvin

Zeleni pingvin predvsem povezuje šole in izobražuje otroke o tem, kaj in kako nastajajo emisije CO2 ter kako jih lahko zmanjšamo. Uporablja se lahko tudi za povezovanje druge javne infrastrukture in motiviranje vseh, da si prizadevajo za skupni cilj zmanjšanja ogljičnega odtisa. Naš cilj je prenesti to znanje v druga evropska mesta, kjer bo do leta 2050 živelo več kot 85 % Evropejcev in kjer obstaja tudi večji potencial za medsektorsko povezovanje in sinergije na področju digitalnih rešitev in uporabe podatkov.

Ta aplikacija za otroke je prva digitalna rešitev digitalne platforme Zeleni pingvin, ki se bo razširila v platformo za povezovanje digitalnih aplikacij za gospodinjstva, industrijo in podjetja ter vlade in javne ustanove. Digitalna platforma, ki bo zajemala in podpirala vse zainteresirane strani v mestnem okolju, bo omogočila zajemanje vedenja končnih uporabnikov in deljenje informacij o njih z vladami, energetskim sektorjem in sektorjem virov, da bi prilagodili sedanje politike, ustvarili nove inovacije ter prilagodili svoje delovanje zahtevam in potrebam končnih uporabnikov. To bi prebivalcem in podjetjem pomagalo nadzorovati porabo energije in proizvodnjo CO2 ter tako zmanjšati njihov ogljični odtis. Na ta način se bo zmanjšala poraba energije in virov, s tem pa tudi stroški mest in količina emisij. Manj emisij pa bo pripomoglo k izboljšanju stanja okolja.

Izjave o podpori

Luis Goncalves, glavni izvršni direktor skupine Iskraemeco Projekt Zeleni pingvin je skladen s strategijo podjetja Iskraemeco, ki stremi k zagotavljanju trajnostnih rešitev za naše stranke. Prav tako se ujema s pristopom podjetja k služenju skupnosti in podpiranju globalnih ciljev zelene in digitalne preobrazbe.

 

Bahaa Abdullah, finančni direktor skupine Iskraemeco

Zelo smo veseli, da imamo v podjetju tako inovativen projekt, ki se tako dobro ujema z našo korporativno in trajnostno strategijo. Projekt je tudi zelo ustvarjalen, kar je dobro za izobraževanje mlajših generacij o trajnosti, saj so naša prihodnost, hkrati pa mestom ponujamo rešitve za podporo njihovemu trudu pri zmanjšanju ogljičnega odtisa.
 

 

 

Janez Koželj, podžupan Ljubljane V Ljubljani verjamemo, da zmanjševanje emisij CO2 ni samo stvar tehnologij, temveč tudi vrednot. Gre za pametne ljudi, zato jih moramo vključiti, da bi zmanjšali ogljični odtis. Projekt Zeleni pingvin je točno to, kar privlači prebivalce in uporablja tehnologijo.

 

Auður Önnu Magnúsdóttir, nevladna organizacija Landvernd Islandija

Ko ljudje poskušajo izboljšati svoje vedenje, je zelo pomembno, da hitro dobijo povratne informacije o svojih spremembah. Otroci se še posebej hitro prilagodijo. Ko torej spremenite šolsko okolje v podnebno pametno, kot pri tem projektu, lahko šole in otroci v realnem času vidijo, kako prispevajo k manjšemu ogljičnemu odtisu.

 

Spremljajte Zelenega pingvina v družbenih medijih in preverite, kaj počne

Preberite strip o Zelenem pingvinu

 

Center za prenose

O projektu
na kratko
Loading...