Konferenca je predstavljala platformo za izmenjavo dobrih praks, razpravo o izzivih in spodbujanje sodelovanja pri doseganju ogljične nevtralnosti za mesta. Udeleženci so lahko pridobili vpogled  v inovativne projekte in partnerstva, ki trenutno spodbujajo pozitivne spremembe.

 

Ključni poudarki konference

Ključni del konference je bila razprava o inovativnih projektih za podnebno nevtralna mesta. Predstavljen je bil Projekt Zeleni pingvin, kjer je predstavnica Iskraemeca, Adrijana Andonov, predstavila projekt, njegove partnerje in nadaljnje korake za njegovo aplikacijo. Ta aplikacija, osredotočena predvsem na šole, ima potencial, da se integrira v širše izobraževalne programe in že mlade spodbudi k okoljski ozaveščenosti. Poleg tega je predstavnik podjetja Velux predstavil svoj koncept trajnostnega bivanja z naslovom “Bivalni prostori prihodnosti – cenovno dostopno razogljičenje “, ki ponuja drugo praktično rešitev za zmanjšanje emisij.

Za pospeševanje doseganja ciljev podnebne nevtralnosti, je bilo poudarjeno sodelovanje med različnimi deležniki. Namenjena panelna razprava je raziskovala moč inovativnih partnerstev za podnebno nevtralna mesta. Predstavnik družbe Demos Helsinki je predstavil svoj pristop “Podnebno upravljanje in projekti, ki poudarjajo nove načine dela in partnerstva” in poudaril vrednost skupnega dela. Predstavnik IPoP je nadalje poudaril to točko in razpravljal o vrsti mobilnosti, ki je potrebna za podnebno nevtralna mesta, ter pri tem poudaril pomen podpore skupnostim za trajnostni razvoj mest. Nazadnje je predstavnik družbe Focus predstavil koncept “Javno zasebna partnerstva skupnostnih sončnih elektrarn”, ki je še en primer uspešnega sodelovanja za bolj zeleno prihodnost.

Drugi pomemben poudarek konference je bil pomen izmenjave pridobljenih znanj. Panelna razprava se je osredotočila na dobre prakse za razogljičenje mest, v njej pa so sodelovali predstavniki občin Trondheim, Kranj, Aarhus, Ljubljana, Velenje in Amsterdam. Vsak predstavnik je delil izkušnje in dobre prakse svojega mesta ter tako ponuditi dragocene informacije drugim občinam, ki se podajajo na svojo pot razogljičenja.

Konferenca se je zaključila s pogovorom za okroglo mizo, osredotočenim na konkretne načine za pospešitev razogljičenja v slovenskih mestih. Predstavniki mest so se aktivno vključili v ta pogovor, ki je bil namenjen temi “Pospešitev razogljičenja mest v Sloveniji – izzivi in priložnosti”. Razprava je poudarila potrebo po nadaljnjem sodelovanju in inovacijah za ustvarjanje bolj zelene prihodnosti slovenskih mest in širše.

Dogodek je poudaril izjemno pomembnost sodelovanja med mesti, podjetji in skupnostmi pri doseganju ambicioznih ciljev podnebne politike. Uspeh te mednarodne konference kaže na naraščajoč zagon prizadevanj za razogljičenje mest. S spodbujanjem sodelovanja in inovacij lahko ustvarimo bolj zeleno prihodnost za naša mesta in planet.

Loading...