ESMIG je evropsko združenje ponudnikov pametnih energetskih rešitev. Člani, od malih do multinacionalnih podjetij, razvijajo in izdelujejo naprave, informacijske tehnologije in storitve za merjenje, prikaz in upravljanje proizvodnje in porabe energije. Ti izdelki in storitve zajemajo in povezujejo celotno energetsko verigo, od dobaviteljev energije do distributerjev in proizvodnje v prostorih potrošnikov, v dvosmerno informacijsko omrežje.

Združenje uporabnikov DLMS je neprofitna organizacija, ki razvija, vzdržuje, podpira in spodbuja specifikacijo DLMS/COSEM za izmenjavo podatkov med pametnimi napravami, nameščenimi v infrastrukturo za električno energijo, plin, toploto in vodo ter sorodna področja, in upravljavci distribucijskih storitev.

OMS-Group e. V. je skupnost podjetij s področja merjenja, povezanega z obračunavanjem. S specifikacijo odprtega merilnega sistema je OMS-Group razvila odprt, od prodajalcev neodvisen standard za komunikacijske vmesnike in osnovne zahteve.

Mreža kupcev Achilles že več kot tri desetletja razvija učinkovite, etične in trajnostne dobavne verige. V več kot 40 državah in več kot 20 jezikih podjetje Achilles sodeluje s strankami, da bi zagotovilo rešitve, ki izboljšujejo vpogled v oskrbovalno verigo.

AmCham Slovenija je poslovna skupnost priložnosti in optimizma. AmCham Slovenija je ena največjih in najaktivnejših mednarodnih poslovnih skupnosti v Sloveniji, ki združuje več kot 400 slovenskih in mednarodnih podjetij.

G3-PLC Alliance je konzorcij, ustanovljen leta 2011, za standardizacijo in promocijo tehnologije G3-PLC po vsem svetu.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je priznan kot nacionalni organ za standardizacijo v Republiki Sloveniji. SIST razvija, sprejema in vzdržuje slovenske standarde ter sodeluje pri delu mednarodnih (ISO, IEC, ITU-T) in evropskih organizacij za standardizacijo (CEN, CENELEC, ETSI), v katerih njegovi strokovnjaki zastopajo nacionalne interese.

Združenje manager Slovenije že več kot 30 let povezuje več kot 1200 slovenskih menedžerjev in podpira razvoj menedžmenta v Sloveniji. Njegovi člani z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji soustvarjajo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in s tem sooblikujejo slovensko družbo.

Loading...