ESMIG

ESMIG je evropsko združenje ponudnikov pametnih energetskih rešitev. Člani, od malih do multinacionalnih podjetij, razvijajo in izdelujejo naprave, informacijske tehnologije in storitve za merjenje, prikaz in upravljanje proizvodnje in porabe energije. Ti izdelki in storitve zajemajo in povezujejo celotno energetsko verigo, od dobaviteljev energije do distributerjev in proizvodnje v prostorih potrošnikov, v dvosmerno informacijsko omrežje.
Obiščite ESMIG

LoRa Alliance®

LoRa Alliance® je odprto neprofitno združenje, katerega poslanstvo je podpirati in spodbujati globalno sprejetje standarda LoRaWAN®, vodilnega omrežja LPWAN. Člani sodelujejo v živahnem ekosistemu proizvajalcev naprav, ponudnikov rešitev, sistemskih integratorjev in omrežnih operaterjev ter zagotavljajo interoperabilnost, potrebno za razširitev interneta stvari po vsem svetu z uporabo javnih, zasebnih in hibridnih omrežij.
Obiščite LoRa Alliance®

OMS Group

OMS-Group e. V. je skupnost podjetij s področja merjenja, povezanega z obračunavanjem. S specifikacijo odprtega merilnega sistema je OMS-Group razvila odprt, od prodajalcev neodvisen standard za komunikacijske vmesnike in osnovne zahteve.
Obiščite OMS Group

DLMS UA

Združenje uporabnikov DLMS je neprofitna organizacija, ki razvija, vzdržuje, podpira in spodbuja specifikacijo DLMS/COSEM za izmenjavo podatkov med pametnimi napravami, nameščenimi v infrastrukturo za električno energijo, plin, toploto in vodo ter sorodna področja, in upravljavci distribucijskih storitev. Njeni člani uporabljajo specifikacije v segmentih interneta stvari, pametnega merjenja, e-mobilnosti in pametnega omrežja za zagotavljanje interoperabilnih, odpornih in varnih podatkovnih operacij.
Obiščite DLMS UA

Achilles Information Limited

Mreža kupcev Achilles že več kot tri desetletja razvija učinkovite, etične in trajnostne dobavne verige. V več kot 40 državah in več kot 20 jezikih podjetje Achilles sodeluje s strankami, da bi zagotovilo rešitve, ki izboljšujejo vpogled v oskrbovalno verigo.
Obiščite Achilles Information Limited

G3-PLC Alliance

G3-PLC Alliance je konzorcij, ustanovljen leta 2011, za standardizacijo in promocijo tehnologije G3-PLC po vsem svetu. G3-PLC Alliance danes šteje skoraj 100 članov, ki so ključni mednarodni deležniki ekosistema pametnih omrežij, vključno z vodooskrbnimi podjetji, podjetji za polprevodnike, proizvajalci opreme in industrijskimi podjetji. Skupaj podpirajo, spodbujajo in izvajajo tehnologijo G3-PLC ter so vzpostavili program industrijskega certificiranja, ki zagotavlja interoperabilnost naprav različnih proizvajalcev. Več kot 80 milijonov izdelkov G3-PLC je bilo že uporabljenih v več kot 30 državah po vsem svetu.
G3-PLC Alliance

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je priznan kot nacionalni organ za standardizacijo v Republiki Sloveniji. SIST razvija, sprejema in vzdržuje slovenske standarde ter sodeluje pri delu mednarodnih (ISO, IEC, ITU-T) in evropskih organizacij za standardizacijo (CEN, CENELEC, ETSI), v katerih njegovi strokovnjaki zastopajo nacionalne interese.
SIST

Združenje Manager Slovenije

Že več kot 30 let povezuje več kot 1200 slovenskih menedžerjev in podpira razvoj menedžmenta v Sloveniji. Njegovi člani z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji soustvarjajo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in s tem sooblikujejo slovensko družbo.
Obiščite Združenje Manager
Loading...