Strojna oprema

 • Pametni števci električne energije
 • Pametni vodomeri
 • Plinomeri
 • Števci za toploto
 • Predplačniški števci (elektrika, voda, plin, toplota)
 • Komunikacijske naprave, ki podpirajo različne komunikacijske tehnologije

Programska oprema

Nabor funkcij programskega paketa Symbiot:

 • Storitev Head-end za pametno merjenje, alarme in poročanje o dogodkih
 • Storitev upravljanja podatkov števcev za analitiko
 • Preprosta integracija z obračunskim sistemom in sistemom CRM

Storitve za izvajanje rešitev

 • Načrtovanje in uvajanje
 • Upravljane storitve: SaaS, SMaaS, IaaS
 • Podporne storitve

Prednosti

Natančno merjenje

V vseh vodnih virih, končnih porabniških mestih in DMA

 • Uporaba različnih vrst merilne tehnologije: ultrazvočne, elektromagnetne in mehanske (več curkov, en curek, pozitivni premik, Woltmann).
 • Vsi števci so opremljeni s pametnimi komunikacijskimi moduli (wM-Bus, LoRaWAN, NB-IoT).

Povečanje prihodkov

Z zmanjšanjem NRW

 • Zmanjšanje dejanskih izgub: odkrivanje in zmanjševanje uhajanja.
 • Proaktivno spremljanje in natančno odkrivanje majhnih puščanj, preden nastane večja škoda.
 • Zmanjšanje navideznih izgub: odkrivanje premajhnih izmerjenih vrednosti števcev, napak pri ravnanju s podatki, kraje vode.
Loading...