Poslanstvo in vizija

01

Poslanstvo

Svojim strankam pomagamo na poti digitalne preobrazbe v bolj trajnostno in učinkovitejšo prihodnost.
  • Najsodobnejša tehnologija povezuje vse naprave, sisteme in storitve v celovite rešitve po meri, ki pripomorejo k optimizaciji procesov, stroškov in rabe virov.
  • Razvijamo digitalne platforme, ki podatke pretvarjajo v znanje. Naše aplikacije vodooskrbnim podjetjem in mestom omogočajo sprejemanje pametnih odločitev za dvig kakovosti življenja ter boljšo prihodnost za njihovo poslovanje in stranke.
  • Naše stranke po vsem svetu izzive premagujejo tako, da v njih vidijo nove priložnosti za učinkovito rabo energije in vode.
02

Vizija

Biti eno najbolj inovativnih platformnih podjetij pri reševanju izzivov na področjih energije, vode in mest ter spodbujati trajnostno življenje.

Z uporabo moči podatkov in najnovejše tehnologije ustvarjamo digitalno platformo, ki mestom, podjetjem in posameznikom po vsem svetu omogoča optimizacijo porabe energije in vode z zagotavljanjem varnosti, zanesljivosti in kibernetske varnosti.
Spodbujamo zeleno in digitalno preobrazbo. Tehnologija in storitve nam omogočajo prilagodljivost pri izpolnjevanju povpraševanja in aktivno udeležbo na trgu z namenom optimizacije porabe energije in vode.
Končni cilj naših prizadevanj za ničelne neto emisije sta varovanje okolja in bolj trajnostno življenje v prihodnosti.

Naše vrednote

Spodbujamo kulturno raznolikost, sodelovanje in ekipno delo.

S sprejemanjem raznolikosti in spodbujanjem vključevanja navdihujemo ustvarjalnost, podžigamo strast in povečujemo uspešnost. Združujemo posameznike iz različnih kulturnih okolij, z različnimi delovnimi izkušnjami in različnimi perspektivami. Učimo se drug od drugega, se podpiramo, spodbujamo in spoštujemo. Smo ena ekipa, ki jo krepita strast in talent.

Delujemo z integriteto.

Naše ravnanje in način delovanja je tisto, kar nas določa. Komuniciramo odkrito in prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Smo zanesljivi in vredni zaupanja ter imamo visoka moralna in etična načela. Delujemo spoštljivo in z empatijo, skrbimo drug za drugega in se podpiramo. Do poslovnih partnerjev, kupcev in drug do drugega delujemo z zaupanjem, pošteno in vljudno. 

Stremimo k odličnosti.

Iščemo popolnost, dosegamo odličnost. Zagotavljamo kakovostne izdelke, napredne rešitve in vrhunske storitve z visoko dodano vrednostjo. Uvajamo vedno nove načine poslovanja in stalno izboljšujemo procese, da bi strankam pomagali do poslovne odličnosti. Naš cilj je ustvariti izkušnje, ki navdušujejo, presenetijo in presegajo pričakovanja naših strank.

Prizadevamo si za uspeh.

Predanost uspehu je temelj našega delovanja. Zavzeto sledimo svojim ciljem, nenehno napredujemo in si prizadevamo za doseganje izjemnih rezultatov. Znanje in dolgoletne izkušnje spreminjamo v uspešne projekte ter pogumno zremo v prihodnost. Oblikujemo napredne rešitve, ki vplivajo na razvoj industrije, pri tem pa spreminjamo meje pričakovanega.

Z inovacijami ustvarjamo spremembe.

Inovativnost, agilnost in ustvarjalnost so ključni elementi kulture podjetja. Temelj našega uspeha in konkurenčne prednosti so inovacije na vseh področjih poslovanja in vsakdanjega življenja. Smo prilagodljivi in se hitro odzivamo na nove trende, tehnologije in priložnosti. Gradimo boljšo in bolj trajnostno prihodnost, izboljšujemo življenja ljudi in skupnosti, ter skrbimo za ohranjanje planeta. 

Družbena odgovornost

Kar vzamemo, moramo vrniti.

V podjetju Iskraemeco podpiramo prakse trajnostnega razvoja, ki zagovarjajo gospodarsko rast skladno z okoljem in si prizadevajo za izboljšanje kakovosti življenja po vsem svetu danes in v prihodnosti.

Naši izdelki in storitve spodbujajo odgovorno rabo naravnih virov in končne uporabnike spodbujajo k trajnostnim odločitvam pri vsakodnevni rabi energije.

Svoje izdelke in poslovne procese oblikujemo tako, da čim bolj zmanjšamo vplive odpadkov na okolje, varčujemo z vodo in zmanjšujemo količine emisij.

Podjetje Iskraemeco je del pobude Združenih narodov Global Compact, mreže podobno mislečih subjektov, ki delujejo skladno z desetimi splošno sprejetimi načeli glede človekovih pravic, dela, okolja in ukrepov proti korupciji.

Vsi zaposleni v podjetju Iskraemeco spoštujejo in ravnajo skladno z našimi okoljskimi in varnostnimi politikami. Redno usposabljamo delavce podjetja in skrbimo, da je okolje vedno v ospredju.

Raziskave, razvoj in inovacije so ključnega pomena za naše poslovanje. Na njih temelji trajnostni gospodarski uspeh. Upoštevamo vse ustrezne zdravstvene, varnostne in okoljske certifikate ter standarde, navedene spodaj.

ISO 9001
ISO 50001
ISO 14001
ISO 27001
ISO 17020
ISO 17025
MID Directive
OHSAS 18001

Smo ponosni sponzorji na izobraževalnem, kulturnem in medicinskem področju. S tem na družbeno odgovoren način vračamo skupnosti, ki nas je vsa leta podpirala in nam omogočila, da smo skupaj z njo rasli v prizadevanju za ogljično nevtralna mesta.

Loading...