Za podrobnejše informacije prenesite katalog
Prenos kataloga

Izzivi

Poleg digitalnih omrežij tudi druge vrhunske tehnologije in nove metode dela zahtevajo nove miselne vzorce in inovativen pristop k izzivom, s katerimi se sooča energetska industrija.

Digitalno omrežje je omrežje za distribucijo energije, ki je povezano z vrsto naprav, kot so pametni števci in senzorji. Omogoča dvostransko digitalno komunikacijo med vsemi udeleženci v omrežju.

Digitalna omrežja so tako elitni sistemi za spremljanje, analiziranje, nadzor in komunikacijo v dobavnih verigah, ki omogočajo racionalizacijo porabe in virov ter večajo zanesljivost, preglednost in nadzor.

Portfelj rešitev

Osnovne rešitve

Rešitev za upravljanje izpadov

Pridobite poglobljen vpogled v delovanje omrežja s podatki iz vseh pametnih števcev, ki so povezani z vašim digitalnim električnim omrežjem.

Naše rešitve za pametna omrežja vam zagotavljajo informacije o stanju omrežja skoraj v realnem času, kar vam pomaga zmanjšati izgube in izpade električne energije. Od alarmov, izrednih dogodkov in drugih poročil o stanju, ki prihajajo iz čim več točk (gospodinjstva, napajalniki in transformatorske postaje), do osebja, zaposlenega na področjih distribucije in omrežja.

Rešitev za uravnavanje

Prenesite podatke iz števcev v pametnih omrežjih v nadrejeni sistem za analizo podatkov in vrednotenje ključnih kazalnikov uspešnosti.

Za uravnoteženje električne energije, distribucije in digitalnega električnega omrežja morajo operaterji spremljati vrsto kazalnikov stanja omrežja. Pametni števci podjetja Iskraemeco imajo številne kazalnike, usmerjene v robno računalništvo, kar pomeni, da boste po prenosu podatkov za analizo v nadrejeni sistem vedeli, kako izboljšati ravnovesje omrežja in zmanjšati stroške poslovanja.

Rešitev za krmiljenje podajalnika

Pridobite več podatkov o kakovosti električne energije na napajalni ravni in izpolnite predpise o zanesljivosti.

Pametna omrežna rešitev, ki prepoznava potencialno nevarne odseke omrežja in preprečuje izredne razmere v obdobjih vršne obremenitve, hkrati pa omogoča interakcije med vhodnimi in izhodnimi vrednostmi na ravni števca v kombinaciji z analitiko na ravni sistema. Krmiljenje podajalnika vam omogoča, da lahko na nadzorni plošči spremljate in nadzorujete ključne podatke.

Možnosti daljinskega upravljanja

Daljinsko upravljanje se nanaša na povezavo naprav, razporejenih na velikem območju, ki se spremljajo in nadzorujejo prek osrednjega nadzornega sistema.

Elektrodistribucijskim podjetjem ponujamo varen in stroškovno učinkovit dostop do vse opreme za oddaljen nadzor, ki jim omogoča zanesljiv nadzor in spremljanje naprav. Naša rešitev za pametna omrežja se začne na terenu in pomaga povezati več funkcij v celovit distribucijski ali omrežni sistem. Na sekundarnih trgih integracija vključuje tudi podatke o končnih odjemalcih in števcih.

Arhitektura rešitve

Rešitev za digitalna omrežja Digital Grid podjetja Iskraemeco je zasnovana za interakcijo med prilagojenimi komponentami in storitvami, ki izpolnjujejo prihodnje potrebe.

Strojna oprema

 • Pametni števci električne energije
 • Komunikacijske naprave na vseh točkah omrežja, od proizvodnje do porabe
 • Natančni števci

Programska oprema

 • Storitev Head-end za pametno merjenje, alarme in poročanje o dogodkih
 • Storitev upravljanja podatkov števcev za analitiko
 • Spletno prilagajanje tarif
 • Zbiranje podatkov o števcih v realnem času
 • Upravljanje obremenitve
 • Kakovost oskrbe in kakovost električne energije
 • Spletno upravljanje števcev in omrežne opreme
 • Sodelovanje s strankami
 • Odkrivanje tehničnih in komercialnih izgub

Storitve izvajanja rešitev

Podatki iz števcev pametnih omrežij se prenesejo v centralni aplikacijski sistem AMI za upravljanje in shranjevanje meroslovnih informacij za:

 • natančen pregled porabe energije,
 • hitra obvestila o nujnih dogodkih,
 • analizo in upravljanje kakovosti električne energije,
 • poročanje o obremenitvi z električno energijo,
 • upravljanje izpadov električne energije,
 • upravljanje sredstev: optimizacija rezervnih virov energije in upravljanje transformatorskih postaj.

Prednosti digitalnega omrežja

Posodobitev srednje- in nizkonapetostnih postaj

Hitro prilagajanje spremembam na daljnovodih

Izboljšanje upravljanja kakovosti električne energije, ravnovesja omrežja in skupnih stroškov lastništva

Zmanjšanje energetskih izgub

Skrajšanje časa izpadov in prekinitev napajanja ter zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo

Spreminjajoči se energetski tokovi v omrežjih

Zmanjšanje ogljičnega odtisa

Izvedba projekta

1

Načrtovanje in uvedba

 • Ugotavljanje potreb strank
 • Analiziranje infrastrukture
 • Geodetske meritve in meritve na lokaciji
 • Inovacije in izdelava rešitev
 • Predlaganje optimalne rešitve s prednostno razvrščenimi zahtevami strank
 • Preizkušanje rešitev E2E (end-to-end)
2

Upravljane storitve

 • Številne storitve, prilagojene strankam glede na njihove potrebe.
 • Programska oprema kot storitev (Software as a Service – SaaS).
 • Pametni števec kot storitev (Smart Meter as a Service – SMaaS).
 • Programska oprema za infrastrukturo kot storitev (Infrastructure as a Service – IaaS), ki gostuje v zasebnih, javnih ali hibridnih oblakih.
3

Podporne storitve

 • Takojšnje odkrivanje in odpravljanje napak
 • Izvajanje preventivnega vzdrževanja za izognitev dragim popravilom
 • Povečanje zmogljivosti sistema
 • Zmanjšanje izpadov delovanja sistema
 • Izogibanje vplivom na delovanje
 • Zagotavljanje specializiranega usposabljanja
Loading...