Strateški inženiring

V okviru strateškega inženiringa prepoznavamo in analiziramo popolnoma nove tehnologije, ki bi nam lahko v prihodnosti pomagale ohraniti konkurenčno prednost na trgu. Nenehno iščemo nove tehnologije in upravljamo priložnosti kot del strateškega tehnološkega načrta. Hkrati iščemo sinergije za sodelovanje in udejstvovanje v raziskovalnih projektih z drugimi podjetji z različnih področij in iz različnih panog.

Oblikovanje

Upravljamo obstoječe platforme, kot so pametni stanovanjski števci, podatkovni koncentratorji in programske rešitve za merjenje. Razumevanje strankinih občutljivih točk je bistveno za usklajevanje vsebine prihodnjega projekta in razvoj optimalnih rešitev za obe strani. Že v fazi načrtovanja projekta tesno sodelujemo s produktnim vodstvom za zagotovitev, da v okviru projekta delamo pravo stvar za svoje stranke, hkrati pa širimo svoj portfelj izdelkov.

Izvedba

V tretji fazi začnemo izvajati projekt in si prizadevamo, da bi z oddelkoma za vgrajene sisteme in razvoj programske opreme čim učinkoviteje izvedli potrebne dejavnosti. Ker običajno hkrati delamo na 30 do 40 projektih, nam jasen pregled nad sedanjimi in prihodnjimi dejavnostmi pomaga, da se stalno zavedamo morebitnih tveganj in hitro ukrepamo.

 

Validacija projekta

V zadnji fazi naš center za preizkušanje in validacijo zagotavlja, da stranka prejme točno to, kar potrebuje. Izvajanje te faze zahteva največjo možno agilnost. Pri tem center aktivno sodeluje pri pregledu dejavnosti in, da bi se držali rokov, včasih celo sodeluje pri izvedbi pred rokom.

Kranj, Slovenija
Kairo, Egipt
Kalkota, Indija

Ekipa za vodenje projektov usklajuje vse štiri faze razvoja in tehnološke dizajn centre v Sloveniji, Indiji in Egiptu s centraliziranim vodenjem projektov.

Preglednost celotne izvedbe vseh projektov je odvisna od sposobnosti vodij projektov, da uspešno organizirajo in sporočijo vsebino posameznega projekta.

Odgovorni so tudi za obvladovanje tveganj projektov in poročanje o stanju različnim zainteresiranim stranem v podjetju.

Vse to pa ne bi bilo mogoče brez predane ekipe. Nedavne pobude v zvezi s pomanjkanjem materiala za našo proizvodnjo so to jasno pokazale. Sodelujemo in delujemo na svetovni ravni ter vključujemo nove zaposlene po vsem svetu, da bi pridobili novo znanje in dodatne spretnosti.

Poleg osrednjega vozlišča v Kranju smo tehnološka razvojna vozlišča vzpostavili tudi v Kairu in Kolkati, načrtujemo pa še več širitev.

Rezultat je, da je Tehnološki dizajn center postal enotnejši na vseh ključnih področjih, vključno z obvladovanjem ključnih tehnologij, razumevanjem in izvajanjem ključnih dejavnosti za izvajanje projektov za večje stranke, uspešnim izvajanjem in potrjevanjem projektov, razširitvijo strokovnega znanja in nenazadnje izboljšanjem organizacijske klime. 

Loading...