Vaš partner v vsakem koraku projekta

1

Z milijoni naprav, dobavljenih v zadnjih letih, smo pridobili obsežno znanje in izkušnje.

2

Danes svojim strankam zagotavljamo podporo v vseh fazah projekta pametnega merjenja – od načrtovanja, uvajanja, izvajanja in optimizacije infrastrukture do visokokakovostnih podpornih storitev.

3

Kot Iskraemecovi svetovalci za upravljanje z energijo imamo bogate izkušnje na tem področju, zato lahko zagotovimo, da bodo vaše prilagojene rešitve izvedene strokovno in pravočasno.

Naj vam pomagamo

Načrtovanje

Vrsto storitev zagotavljamo že v fazi načrtovanja projekta. Mednje spadajo podrobna analiza in izčrpno razumevanje obstoječe infrastrukture, zahtev za prihodnjo infrastrukturo ter pripravo rešitve, ki najbolje ustreza proračunu stranke.

Raziskava o infrastrukturi

Naši strokovnjaki opravijo podrobno analizo trenutne infrastrukture s poudarkom na prenosnih komunikacijskih sistemih in različnih parametrih. Naša ekipa za izvedbo pregleda infrastrukture potrebuje seznam posebnih zahtev, ki jih predloži stranka.

Študije izvedljivosti
Naša visoko usposobljena ekipa bo na podlagi informacij, zbranih v raziskavi o prihodnji infrastrukturi, pripravila celovito študijo izvedljivosti. O rezultatih študije se nato pogovorimo in posvetujemo s stranko.

Oblikovanje rešitve
Naši strokovnjaki bodo ob upoštevanju skupnih ugotovitev raziskave o infrastrukturi in študije izvedljivosti pripravili prilagojen predlog rešitve, ki ga bodo analizirali v tesnem sodelovanju z naročnikom.

Svetovanje
Svetovalne storitve so del našega širokega nabora storitev, ki obravnavajo edinstvene izzive, s katerimi se vodooskrbna in elektrodistribucijska podjetja soočajo danes ali se bodo morda z njimi soočila v prihodnosti.
Naša ekipa podpira stranke v vseh fazah njihovih projektov pametnega merjenja ter deli svoje znanje in razumevanje sistemov. Nazadnje, po uspešnem zaključku prejšnjih faz, se obstoječa rešitev optimizira z razširitvijo ali dodajanjem funkcionalnosti za največji izkoristek prednosti sistema.

Uvajanje in vpeljava

Montaža: Strokovna ekipa podjetja Iskraemeco ponuja namestitev našega sistema za avtomatizirano zbiranje in obdelavo pametnih merilnih podatkov, da bi zagotovili pravilno namestitev in največjo učinkovitost.

Konfiguracija: Storitev konfiguracije zajema opredelitev in konfiguracijo primerov uporabe za komunikacijske in merilne naprave, ki se bodo izvajale v sistemu.

Vgradnja: Ponujamo storitve vgradnje, ki vključujejo analizo, načrtovanje, razvoj, preizkušanje in integracijo sistema Iskraemeco z drugimi sistemi, ki so del infrastrukture stranke, ali integracijo naprav tretjih oseb z našim glavnim sistemom.

Testiranje vključuje preizkušanje merilnih in komunikacijskih naprav, sistemov in komunikacijske opreme. Preizkušanje se lahko izvaja na različnih vrstah komunikacijskih naprav ter lahko vključuje naprave tretjih oseb. Postopek se lahko izvede na daljavo ali na kraju samem.

Optimizacija infrastrukture: Zaradi posebnosti infrastrukture in rešitev se lahko v nekaterih primerih pojavijo številne težave, ki povzročijo nedostopnost merjenja podatkov. Da bi zmanjšali takšne težave, vam ponujamo storitev na daljavo ali na kraju samem.

Dokumentacija, ki jo pripravijo naši strokovnjaki, je bistven del vsakega projekta, saj podpira opravljene dejavnosti in je koristna v primeru morebitnih prihodnjih vprašanj.

Za uspešno uvedbo sistema AMM je ključnega projekta projektno vodenje. Sestavljajo ga vse dejavnosti, potrebne za zagotovitev čim učinkovitejše izvedbe projekta, ki prinaša najboljše rezultate.

Podporne storitve

Ekipa strokovnjakov podjetja Iskraemeco izvaja preventivno vzdrževanje, da bi se pozneje izognili obsežnim in dragim popravilom. Pomaga tudi pri zagotavljanju zanesljivosti in povečanju zmogljivosti sistema.

Vzdrževanje
Gre za obliko vzdrževanja sistema, ki se izvaja po nastanku napake ali težave v sistemu s ciljem ponovne vzpostavitve funkcionalnosti sistema.

Služba za pomoč uporabnikom
V službi za pomoč uporabnikom zagotavljamo podporo pri vsakodnevnih storitvenih zahtevkih  in reševanju incidentov. Deluje skladno z ustreznimi procesi ITIL.

Usposabljanje
Ponujamo učinkovite storitve strokovnega usposabljanja, ki zajemajo celoten portfelj izdelkov in rešitev.

Storitve

Naša ekipa je v zadnjih letih dobavila na milijone naprav, zato je pridobila obsežno znanje in izkušnje, ki nam omogočajo podporo strankam v vseh fazah projektov pametnega merjenja, od načrtovanja do izvedbe, ter zagotavljanje visokokakovostnih podpornih storitev tudi po zaključku projekta.
Prenos kataloga
Loading...