0%

skupno zmanjšanje ogljičnega odtisa od leta 2013

0%

zmanjšanje ogljičnega odtisa v letu 2022 v primerjavi z letom prej

0%

zmanjšanje porabe električne energije v letu 2022 v primerjavi z letom prej

0%

zmanjšanje porabe ogrevanja v letu 2022 v primerjavi z letom prej

Trajnostni razvoj je filozofija, ki jo vključujemo v svoja prizadevanja in poslanstvo, da skupaj z našo skupnostjo gradimo bolj pravično in pametnejšo prihodnost.

Tristopenjska trajnostna strategija podjetja Iskraemeco

1

Notranji procesi

Trajnostni razvoj se začne v podjetju.

Prijaznost do planeta izhaja iz spoštljivih medosebnih odnosov in močnih kompetenc. Če skrbimo za ljudi, s katerimi delamo, so bolj zavzeti za doseganje naših skupnih ciljev. Zeleno življenje je za naše zaposlene vrlina, saj se zavedamo koristnih posledic, ki jih bodo imela ta dejanja. To vključuje razvoj zelenih rešitev, iskanje več priložnosti za optimizacijo virov v naših procesih in zmanjševanje vplivov na okolje.

2

Partnerski procesi

Odlični rezultati so plod dobrega partnerstva.

Preglednost je ključnega pomena pri zagotavljanju, da za našo dobavno verigo veljajo enaki standardi kot za nas same. Zagotoviti želimo popolno preglednost in čim bolj gospodarno uporabo virov, ki jih uporabljamo za svoje izdelke. Na vsakem koraku vztrajamo pri zagotavljanju etičnih delovnih pogojev.

3

Partnerstvo

Industrijski akterji vodijo spremembe v smeri bolj zelenih in trajnostnih praks.

Z industrijskimi partnerji in organizacijami radi izmenjujemo znanje. Skupaj z njimi v okviru industrijskih dogodkov in konferenc spodbujamo spremembe in vplivamo na nadaljnji razvoj industrije. Najpomembneje je, da smo v sodelovanju pregledni in odprti, da poudarjamo pomen napredka in odkrito razpravljamo o zahtevnih ovirah na naši poti ter iščemo načine za izboljšave.

01

Smo del pobude Združenih narodov Global Compact

Podjetje Iskraemeco je del pobude Združenih narodov Global Compact, mreže podobno mislečih organizacij, ki delujejo skladno z desetimi splošno sprejetimi načeli glede človekovih pravic, dela, okolja in ukrepov proti korupciji.

V podjetju Iskraemeco podpiramo prakse trajnostnega razvoja, ki zagovarjajo gospodarsko rast skladno z okoljem in si prizadevajo za izboljšanje kakovosti življenja po vsem svetu danes in v prihodnosti.

Naši izdelki in storitve spodbujajo odgovorno rabo naravnih virov in končne uporabnike spodbujajo k trajnostnim odločitvam pri vsakodnevni rabi energije. Svoje izdelke in poslovne procese oblikujemo tako, da čim bolj zmanjšamo vplive odpadkov na okolje, varčujemo z vodo in zmanjšujemo količine emisij.

02

Certifikati in standardi

Upoštevamo vse ustrezne zdravstvene, varnostne in okoljske certifikate ter standarde, navedene spodaj.

Vsi zaposleni v podjetju Iskraemeco spoštujejo in ravnajo skladno z našimi okoljskimi in varnostnimi politikami. Redno usposabljamo delavce podjetja in skrbimo, da je okolje vedno v ospredju.

03

Okolje, družba in upravljanje (ESG)

Okolje, družba in upravljanje (ESG) so vse pomembnejši vidik odgovornosti podjetij.

Zavezani smo k upoštevanju okoljskih, družbenih in upravljavskih vplivov svojih dejavnosti in odločitev.

To vključuje upoštevanje interesov zainteresiranih strani, kot so zaposleni, stranke, dobavitelji in širša skupnost, da bi ustvarili pozitiven vpliv na družbo.

Smo ponosni sponzorji na izobraževalnem, kulturnem in medicinskem področju. S tem na družbeno odgovoren način vračamo skupnosti, ki nas je vsa leta podpirala in nam omogočila, da smo skupaj z njo rasli  in uspevali.

5 STRATEŠKIH PODROČIJ
Življenjski cikel in recikliranje
Eden najpomembnejših ukrepov je vključevanje načel krožnega gospodarstva v fazo načrtovanja naših izdelkov in rešitev.
Energetski viri
Optimizacija uporabe virov: energija, voda, stisnjen zrak, materiali, ravnanje z odpadki.
Pomanjkanje materiala
Obravnava in uporaba kritičnih, konfliktnih in nevarnih materialov sta zelo pomembni. Naša vizija je uvesti reciklirane materiale v sestavne dele števcev.
Preglednost dobavne verige
Preglednost dobavne verige nam omogoča pregled nad porabo materialov in lažjo prepoznavanje možnih izboljšav.
Delovni pogoji
Zagotavljanje, da pravice, dostojanstvo in poštena obravnava vseh ljudi v dobavni verigi niso ogroženi.

Mi ustvarjamo podnebne rešitve. Kaj pa vi?

Podjetje Iskraemeco ponuja kakovostne izdelke, rešitve in storitve, ki omogočajo učinkovito rabo energije in vode po vsem svetu. Digitalizirane rešitve, ki temeljijo na internetu stvari, digitalnih omrežjih in pametnih mestih, vodooskrbnih podjetjih, infrastrukturi in skupnostih, zagotavljajo podatke, potrebne za upravljanje porabe energije in vode, napovedovanje povpraševanja in optimizacijo stroškov.

Dosežki

2022

 • Podjetje Iskraemeco je z Zelenim pingvinom sodelovalo na sejmu Expo v Dubaju.
 • Objavljena je bila sedma izdaja poročila o projektu Fair Meter.
 • Podjetje Iskraemeco je gostilo skupino mednarodnih študentov programa MBA z IEDC Bled.
 • Objavljen je bil članek v reviji s področja ESG Zelena Slovenija z naslovom Prakse so različne, vendar pa trg že zahteva poročanje o ogljičnem odtisu.
 • Udeležba na konferenci Key topics of ESG management (ključne teme upravljanja ESG), na kateri smo bili predstavljeni kot primer dobre prakse upravljanja dobavne verige.

2021

 • Podjetje Iskraemeco je bilo pobudnik projektne skupine za pošteno konkurenco v okviru združenja ESMIG.
 • Podjetje Iskraemeco in ESMIG sta ustanovila delovno skupino z naslovom Povečanje koristi pametnega merjenja.
 • Sodelovanje na okrogli mizi Ekonomske fakultete z naslovom Trajnost je igra prihodnosti.
 • Podjetje Iskraemeco postane ambasador zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva.
 • Udeležba na konferenci Ljubljana Forum 2021, srečanju mest in županov regije s predstavniki tehnologije in inovacij.
 • Sodelovanje na Evropskem tednu trajnostne energije.
 • Podjetje Iskraemeco vodi delovno skupino za spremljanje predpisov in nastajajočih politik pri ESMIG.
 • Podjetje Iskraemeco vodi projektno skupino za kibernetsko varnost pri ESMIG.
 • Leta 2021 je podjetje Iskraemeco razširilo in poglobilo sodelovanje s Fakulteto za elektrotehniko in Fakulteto za računalništvo.
 • V študijskem letu 2021/2022 je podjetje Iskraemeco začelo sodelovati s študenti interdisciplinarnega predmeta na fakultetah: elektrotehnika, ALUO in ekonomija.
 • Potrditev uporabe dveh recikliranih plastičnih mas.

2020

 • November – Ekipa podjetja Iskraemeco je zmagala na ljubljanskem Climathonu z idejo o Zelenem pingvinu (Green Penguin).
 • September – Podjetje Iskraemeco je skupaj z več kot 160 svetovnimi podjetji podpisalo pismo voditeljem EU, naj podprejo cilje iz evropskega zelenega dogovora in do leta 2030 zmanjšajo emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 %.
 • Avgust –Objavljen je bil članek v Bled Strategic Times 2020 z naslovom Sladka točka energetskega prehoda – ko gresta zeleno in digitalno z roko v roki.
 • Avgust – Govornik na Strateškem forumu Bled, Konferenca o krožnem gospodarstvu.

2019

 • Oktober – Predstavitev na forumu Združenih narodov o globalnih ciljih z naslovom Ali nam zmanjkuje časa.
 • September – Objavljen je bil članek v publikaciji Global Goals Yearbook 2019 z naslovom Usklajevanje dobička z namenom.
 • Maj – Merjenje mora prispevati h globalnemu zmanjšanju odtisa CO2, članek v reviji Africa power.
 • April – Objavljena je bila četrta izdaja poročila o projektu Fair Meter, dosežena je bila 95-odstotna preglednost dobavne verige.

2018

 • Oktober – projekt Fair Meter je bil povabljen na predstavitev na Svetovnem forumu za odgovorno gospodarstvo (WFRE), Lille, Francija.
 • September – Projekt Fair Meter je bil izbran med najboljšimi praksami, rezultati ciljev trajnostnega razvoja, fundacija EuLAc in projekt Fair Meter sta bila nagrajena z nacionalno nagrado za zlato inovacijo, Slovenija.
 • Junij – Projekt Fair Meter v EU RETRACE Good Practices Guide.
 • April – Projekt Fair Meter je bil uvrščen na seznam najboljših praks krožnega preoblikovanja v okviru projekta EU MOVECO.

2017

 • Oktober – Projekt Fair Meter je bil predstavljen na sejmu Metering Days, Fulda, Nemčija.
 • Oktober – Projekt Fair Meter je bil predstavljen na EUW v Amsterdamu z dvema predavanjema.
 • Maj – Predloženo je bilo drugo poročilo o projektu drugo Fair Meter – preglednost dobavne verige je dosegla 85 %.

2016

 • Oktober – Projekt Fair Meter je v Sloveniji prejel nagrado za mednarodno trajnostno poslovno prakso.
 • November – Projekt Fair Meter je bil predstavljen na EUW v Barceloni z dvema predavanjema.
 • Maj – Predloženo je bilo prvo poročilo o projektu Fair Meter – preglednost dobavne verige je dosegla 70 %.

Naj vas Zeleni pingvin navdihne za uvajanje trajnostnih sprememb

Loading...