Osrednja tema konference je bila predstavitev platforme Zeleni pingvin, ki s pomočjo interaktivnih iger in kvizov spodbuja učence k zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Trajnostno ravnanje je nujno za reševanje globalnih izzivov, s katerimi se soočamo. Vsi lahko prispevamo k trajnosti s svojimi vsakodnevnimi dejanji. Pomembno je tudi, da se o trajnosti učimo in sodelujemo z drugimi. Kako Iskraemeco in partnerji skrbimo za trajnosten svet, je bilo predstavljeno na tematski konferenci Zelenega pingivna. Platforma Zeleni pingvin ponuja širok nabor interaktivnih učnih gradiv, ki učencem na zabaven in poučen način približajo teme, kot so podnebne spremembe, varčevanje z energijo in trajnostni načini življenja.

Na konferenci so predstavniki OŠ Hinko Smrekar in OŠ Jožeta Moškaršiča delili svoje izkušnje z uporabo platforme Zeleni pingvin. Učenci so navdušeni nad interaktivnim načinom učenja in z veseljem sodelujejo v različnih aktivnostih, kot so kvizi, izdelava družabnih iger iz odpadnih materialov in izmenjevalnica oblačil. Učitelji so pohvalili platformo, saj jim omogoča, da na inovativen način vključijo digitalne tehnologije v poučevanje in učence spodbujajo k aktivnemu državljanstvu. Zeleni pingvin spodbuja učence k izvajanju različnih aktivnosti kot je »Pingvin detektiv«, kjer se učenci med seboj spodbujajo in opozarjajo vrstnike kako lahko zmanjšajo svoj ogljični odtis. Z »Zeleno stražo« se povezujejo z ostalimi učenci, učitelji in skupnostjo, ter skrbijo, da okolica šole ostaja čista. Prav tako izvajajo različne dneve dejavnosti in tehnične dneve, kjer si med seboj izmenjajo ideje kako živeti trajnostno in prenesti to znanje naprej.

Čeprav so se učenci šole Kristiansand konference udeležili virtualno, so naredili močan vtis. Kljub strahu pred prihodnostjo so se zavedali pomembnosti lastnega delovanja in so aktivno vključeni v različne okoljske aktivnosti. Izpostavili so pomen sodelovanja med mladimi z vsega sveta, da bi skupaj ustvarili boljšo prihodnost. Na konferenci je bil poudarjen tudi pomen digitalnih kompetenc. To so predstavniki OŠ Savsko naselje predstavili na praktičnem primeru, kako učence učijo o varni uporabi digitalnih orodij.

V okviru konference, je predstavnica Mestne občine Ljubljana predstavila Ljubljano na poti do ogljične nevtralnosti. Poudarila je pomen sodelovanja na ravni mesta, države in posameznikov ter vključevanja in ozaveščanja o trajnostnih praksah. Ter izpostavila je pomen digitalnih in zelenih kompetenc, ki bodo mladim omogočale uspešno delovanje v prihodnosti.

Konferenca Zelenega pingvina je potrdila, da je platforma Zeleni pingvin pomembno orodje za izkustveno poučevanje o trajnostnih temah. Udeleženci so bili navdušeni nad inovativnimi pristopi in so izrazili prepričanje, da lahko platforma pomembno prispeva k izobraževanju mladih za boljšo prihodnost.

Loading...