Ekipa projekta Zeleni pingvin je obiskovalce naše stojnice povabila k sodelovanju v različnih kvizih in dejavnostih, ki so pokazale moč trajnostnega delovanja. Obiskovalci so imeli priložnost iz prve roke raziskati aplikacijo in se hkrati naučiti, kako lahko prispevajo k bolj trajnostnemu načinu življenja. Z interaktivnim sodelovanjem so obiskovalci lahko izkusili, kako lahko majhne, vsakodnevne odločitve vodijo do pozitivnega vpliva na okolje.

Obiskovalci niso bili navdušeni le nad aplikacijo Zeleni pingvin, temveč tudi nad njenim potencialnim vplivom. Nekateri obiskovalci so izrazili občudovanje nad konceptom in še posebej poudarili pomembnost osredotočenosti na šole. Poudarek Zelenega pingvina na izobraževanju kot ključnem elementu njegove strategije je odmeval pri mnogih in poudaril pomen poučevanja prihodnjih generacij o trajnostnih vrednotah.

Glavni cilj prisotnosti Zelenega pingvina na sejmu Enlit je bil predstaviti projekt in spodbujati uporabo aplikacije ter širše, trajnostnih življenjskih praks. Ekipa Zelenega pingvina je s predstavitvami in aplikacijo poudarila pomen sprejemanja okolju prijaznih navad in zavestnih odločitev, ki prispevajo k bolj zelenemu planetu.

Danes projekt Zeleni pingvin izvaja konzorcij organizacij, in sicer: Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES-FEE Slovenija in FEE Norveška, ki izvajajo mednarodni program Ekošole. Projekt sofinancirata Norveški finančni mehanizem in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Norveški finančni mehanizem pomeni prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Loading...