Tokrat so se partnerji projekta in sodelujoče pilotne šole iz Kranja sestali na prostorih Mestne občine Kranj, kjer je potekala tematska konferenca v okviru projekta Zeleni pingvin. Dogodek je bil namenjen razpravi o nadaljnjih korakih projekta in izmenjavi mnenj o uporabi aplikacije.

Vodilni partner, Iskraemeco, je v uvodnem delu konference predstavil nadgrajeno verzijo digitalnega orodja oziroma platforme Zeleni pingvin, ki igra ključno vlogo v projektu. Sledile so povratne informacije projektnih partnerjev glede uporabe digitalnega orodja. Udeleženi učitelji s pilotnih šol so delili svoje izkušnje in mnenja o vključevanju digitalnega orodja v učni proces ter izvajanju aktivnosti v pilotnih šolah.

Poudarek konference je bil tudi na programu za multiplikatorje, kjer so udeleženci identificirali ključne veščine, ki jih potrebujejo učitelji za učinkovito uporabo digitalnega orodja Zeleni pingvin v učnem procesu. Razprave so bile osredotočene na razvoj podpornih programov, ki bodo pomagali učiteljem izboljšati svoje digitalne kompetence.

Konferenca je bila izjemno pomembna za vse deležnike projekta, saj je omogočila neposredno izmenjavo mnenj, izkušenj in idej ter skupno načrtovanje prihodnjih korakov za učinkovito izvedbo projekta Zeleni pingvin.

Danes projekt Zeleni pingvin izvaja konzorcij organizacij, in sicer: Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES-FEE Slovenija in FEE Norveška, ki izvajajo mednarodni program Ekošole. Projekt sofinancirata Norveški finančni mehanizem in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Norveški finančni mehanizem pomeni prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Loading...