Digitalna platforma, ki je osrednje orodje projekta Zeleni pingvin, je bila razvita s ciljem zagotavljanja podpore za doseganje ogljične nevtralnosti z izobraževanjem in vključevanjem državljanov. Glavni namen same aplikacije je osveščanje otrok in njihovih staršev o varovanju okolja, razumevanju ogljičnega odtisa in o podnebnih spremembah. Zeleni pingvin v spletni in mobilni platformi spodbuja otroke k vzpostavljanju vsakodnevnih navad, ki pripomorejo k nižanju ogljičnega odtisa tako na individualni kot na ravni šole.

“Zeleni pingvin je bil izjemno uspešen projekt,” je povedala Manja Zorka, podžupanja Mestne občine Kranj. “Dokazali smo, da lahko s skupnimi močmi in predanostjo dosežemo pomembne spremembe v smeri trajnostnega razvoja.”

V okviru projekta so se učenci aktivno vključevali v različne dejavnosti in pridobili dragoceno znanje o pomenu varčevanja z viri. Pilotne šole so se močno potrudile pri zmanjševanju ogljičnega odtisa, kar se je najbolj odrazilo v zmanjšanji količine zavržene hrane. Projektni partnerji so sodelovali tudi na različnih dogodkih, kot so konferenca Digitrajni Učitelj, Enlit, E-World, Olimpijski festival, Altermed in drugi. Izvedli so tudi študijski obisk na Norveškem in v Sloveniji, s katerim so širši javnosti predstavili platformo in aplikacijo ter dosegli večje število ljudi in jih ozaveščali o pomenu trajnostnega življenja.

Vrhunec dogodka je bila podelitev priznanj trem šolam, ki so se najbolj izkazale pri zmanjševanju ogljičnega odtisa. 1. mesto je osvojila OŠ Predoslje, 2. mesto OŠ Staneta Žagarja, 3. mesto pa Mednarodna šola Kristiansand. Predstavniki nagrajenih šol so delili svoje izkušnje in navdihujoče zgodbe o uspešnih trajnostnih praksah, ki so jih vpeljali v svojih šolah. Platforma Zeleni pingvin ne ponuja zgolj informacij o trajnosti, ampak je tudi praktično orodje, ki učence spodbuja k dejanjem v njihovem vsakdanjem življenju. Učitelji so izrazili navdušenje nad nadaljnjo uporabo aplikacije s svojimi učenci ter spodbujanjem generacije, ki se bolj zaveda svojega vpliva na okolje.

Čeprav se projekt formalno zaključuje, pridobljeno znanje in izkušnje ostajajo dragocena osnova za nadaljnje delo. Partnerji projekta so izrazili močno voljo po tem, da bodo zagon, ki so ga ustvarili, uporabili v novih projektih in še naprej širili ozaveščenost o pomenu trajnostnega življenja.

Projekt Zeleni pingvin je pomemben prispevek k ozaveščanju o pomenu varovanja okolja in trajnostnega načina življenja. Platforma in aplikacija bosta še naprej dostopni širši javnosti in bosta služili kot orodje za učenje in spodbujanje trajnostnih navad.

Danes projekt Zeleni pingvin izvaja konzorcij organizacij, in sicer: Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES-FEE Slovenija in FEE Norveška, ki izvajajo mednarodni program Ekošole. Projekt sofinancirata Norveški finančni mehanizem in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Norveški finančni mehanizem pomeni prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Projekt Zeleni pingvin, predstavljen na nedavni konferenci v Kovačnici, ponuja inovativno pot spodbujanja trajnostnega načina življenja pri otrocih, kar je zdaj na voljo za prenos v obliki uradnega sporočila za javnost.

Loading...