Na konferenci se je zbralo 308 koordinatorjev, vodij projektov in mentorjev iz osnovnih in srednjih šol, centrov za usposabljanje, delovnih centrov in fakultet.

Eden od tematik konference je bila predstavitev projekta Zeleni pingvin, inovativne pobude za izobraževanje mladih o zmanjševanju emisij ogljika in varčevanju z energijo. Ta projekt uporablja pametne digitalne tehnologije za spremljanje podatkov o porabi energije, ogrevanja in odpadkov. Prek interaktivne platforme lahko otroci spoznajo vzroke za nastanek ogljičnega odtisa in odkrijejo praktične ukrepe, s katerimi lahko izboljšajo stanje okolja.

Na konferenci so koordinatorji in mentorji predstavili številne dobre prakse in pedagoške delavnice iz različnih izobraževalnih ustanov. Udeleženci so si lahko ogledali stojnice in se udeležili predstavitev na odru, kjer so pedagogi delili svoje izkušnje in uspešne pristope k okoljski trajnosti. Na konferenci so potekale tudi predstavitve gostujočih govorcev, ki so se osredotočili na aktualne teme, povezane z energetsko opremo za izobraževalce, simulacijami energetskih sistemov in drugimi pomembnimi temami. Projekt Zeleni pingvin je pritegnil pozornost občinstva in sprožil razprave o pomenu trajnostnega izobraževanja in vlogi tehnologije pri oblikovanju prihodnosti.

Projekt Zeleni pingvin bo s svojim razmahom pomembno prispeval k trajnostnemu izobraževanju in navdihnil novo generacijo okoljsko ozaveščenih posameznikov. Projekt se osredotoča na zmanjševanje emisij ogljika in porabe energije, zato želi v mladih glavah privzgojiti vseživljenjske vrednote okoljske odgovornosti.

Konferenca koordinatorjev se je izkazala kot pomembna platforma za predstavitev inovativnega projekta Zeleni pingvin in za poudarjanje prizadevanj izobraževalcev pri spodbujanju trajnostnega izobraževanja. Poudarila je tudi pomen skupnega delovanja in spodbudila udeležence, naj nadaljujejo svoje delo ter zagotovijo, da bodo prihodnje generacije opremljene z znanjem in spretnostmi, potrebnimi za zaščito in ohranjanje našega planeta. S pobudami, kot je projekt Zeleni pingvin, in predanostjo izobraževalcev lahko skupaj vzgojimo bolj trajnostno in okoljsko ozaveščeno družbo za prihodnje generacije.

Danes projekt Zeleni pingvin izvaja konzorcij organizacij, in sicer: Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES-FEE Slovenija in FEE Norveška, ki izvajajo mednarodni program Ekošole. Projekt sofinancirata Norveški finančni mehanizem in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Norveški finančni mehanizem pomeni prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Loading...