Na sejmu je ekipa Zelenega pingvina predstavila aplikacijo in njene ključne funkcije ter koristi. Obiskovalcem so bile prav tako predstavljene sodelujoče organizacije in podjetja ter njihove vloge v projektu. Posebna pozornost je bila namenjena izobraževanju mladih, kar je ena od ključnih zavez projekta Zeleni pingvin.

Med dosežki dogodka za projekt Zeleni pingvin je predstavitev aplikacije potencialnim partnerjem in strokovni publiki ter povečana pozornost projekta med mladimi obiskovalci. Pomembno je tudi izpostaviti možnost vzpostavitve novih poslovnih povezav, ki jih je dogodek omogočil projektu Zeleni pingvin.

Projekt Zeleni pingvin in sodelujoči partnerji si prizadevajo za trajnostne inovacije v energetiki ter izobraževanje mladih o pomembnosti trajnostnih življenjskih praks. S svojo udeležbo na dogodku E-world 2024 je projekt dobil širšo prepoznavnost in podporo ter vzpostavil pomembne povezave v energetski industriji.

Danes projekt Zeleni pingvin izvaja konzorcij organizacij, in sicer: Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES-FEE Slovenija in FEE Norveška, ki izvajajo mednarodni program Ekošole. Projekt sofinancirata Norveški finančni mehanizem in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Norveški finančni mehanizem pomeni prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Loading...