V okviru trajnostnih pobud v Sloveniji so imeli projektni partnerji priložnost obiskati Center ponovne uporabe v Ljubljani, ki spodbuja darovanje dobro ohranjenih predmetov, kot so pohištvo, elektronika, knjige in drugo. Ti predmeti se nato obnovijo za ponovno uporabo in prodajo po simbolični ceni v zeleni trgovini, kar spodbuja ekonomske prihranke in podpira lokalna delovna mesta. Ekipa se je seznanila s prizadevanji centra za ponovno uporabo, vključno z oblikovalskimi popravili in novim programom, projekta Norveškega finančnega mehanizma, ki gradi kontejnerske pisarne in hiše. Ekipa se je seznanila tudi z Etri programi in izdelki, ki spodbujajo socialno podjetništvo in gradijo vključujočo družbo. Spoznali so tudi platformo PSlifestyle, ki posameznikom pomaga zmanjšati njihov ogljični odtis.

Projektni partnerji so obiskali tudi osnovne šole in nekaj pilotnih šol, ki trenutno testirajo aplikacijo. Na Osnovni šoli Jožeta Moškriča, so predstavniki šole predstavili aktivnosti in programe, povezane z varstvom okolja. Poudarek teh pogovorov je bil na okoljskih vprašanjih, trajnosti in izobraževanju, kar poudarja pomen vključevanja učiteljev in učencev v proces. Na Osnovni šoli Staneta Žagarja in Osnovni šoli Jakoba Aljaža pa so projektni partnerji izvedeli več o stalnih okolijskih dejavnostih šole, vključno z različnimi projekti, kot so prehranski programi in projekt “Local Food for Kidz”, ki spodbuja lokalne in trajnostne prehranske prakse, izobraževalne pobude ter sodelovanje s starši.

Pred zaključkom študijskega obiska se je ekipa sestala še v podjetju Iskraemeco, vodilnemu projektnemu partnerju, da bi razpravljali o prihodnosti platforme Zeleni pingvin. Pogovor je bil osredotočen na različna izobraževanja in vključevanja skupnosti, poudarili so tudi zavezanost projekta k boljši prihodnosti za vse.

Študijski obisk projektnih partnerjev poudarja pomen trajnostnih praks, okoljskega izobraževanja in sodelovanja skupnosti pri ustvarjanju boljše prihodnosti za vse. Ti študijski obiski imajo ključno vlogo pri vzpostavljanju bilaateralnega sodelovanja v okviru projekta Zeleni pingvin in pri spodbujanju sodelovanja po njegovem zaključku. Zelena aplikacija – trajnostno orodje za sprejemanje odločitev, je zasnovana tako, da posameznike navdihuje k okolju prijaznim izbiram in praksam.

Danes projekt Zeleni pingvin izvaja konzorcij organizacij, in sicer: Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES-FEE Slovenija in FEE Norveška, ki izvajajo mednarodni program Ekošole. Projekt sofinancirata Norveški finančni mehanizem in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Norveški finančni mehanizem pomeni prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Loading...