Obiskovalci konference so dobili vpogled v projekt, ki na inovativen in interaktiven način spodbuja trajnostni način življenja med mladimi. Z uporabo interaktivne digitalne platforme, ki omogoča dostop do izobraževalnih vsebin o podnebnih spremembah, ogljičnem odtisu in porabi virov, projektni partnerji sledijo cilju zmanjšanja emisij ogljika, varovanja okolja ter zmanjšanja stroškov za posameznike in skupnosti.

Na novinarski konferenci sta vodja projekta Mojca Volf in vodja tehničnega dela razvoja platforme Nejc Šubic iz družbe Iskraemeco izpostavila, kako platforma omogoča otrokom spremljanje in beleženje njihovih dejavnosti, s povezavo podatkov o porabi energije in drugih virov šolskih stavb. V projektu sodeluje sedem pilotnih osnovnih šol, kjer so otroci že imeli priložnost preizkusiti platformo . Gregor Cerar, nacionalni koordinator projekta Ekošola, Društvo DOVES – FEE, in Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občina Ljubljana, že opažata pozitivne odzive in učinke, ki kažejo, da projekt dosega svoje cilje, saj otroci zdaj bolje razumejo okoljske izzive in so bolj učinkoviti pri iskanju rešitev zanje. Aplikacija, ki je postala priljubljena med otroki pilotnih šol, je bila dobro sprejeta, kar potrjuje, da projekt dosega svoje zastavljene cilje.

Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj in pametno skupnost na MOK je Projekt Zeleni pingvin umestil v širši kontekst aktivnosti in načrtov mestne občine pri prehodu v ogljično nevtralno in pametno mesto. »Digitalne rešitve so nam v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev; z digitalno platformo, upravljanjem okoljskih in drugih podatkov, bomo ozaveščali, komunicirali in olajšali uporabo mestnega prometa.«

Projekt predstavlja začetek okoljske vzgoje pri mladih, z jasnim ciljem vzpostavitve angažirane skupnosti, ki bo prispevala k izboljšanju kakovosti življenja in spodbujala vedenjske spremembe. Projekt Zeleni pingvin tako ne le ozavešča, temveč tudi ustvarja temelje za trajnostno prihodnost.

Danes projekt Zeleni pingvin izvaja konzorcij organizacij, in sicer: Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES-FEE Slovenija in FEE Norveška, ki izvajajo mednarodni program Ekošole. Projekt sofinancirata Norveški finančni mehanizem in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Norveški finančni mehanizem pomeni prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Projekt Zeleni pingvin, predstavljen na nedavni konferenci v Kovačnici, ponuja inovativno pot spodbujanja trajnostnega načina življenja pri otrocih, kar je zdaj na voljo za prenos v obliki uradnega sporočila za javnost.

Loading...