Komercialni in industrijski pametni vodomeri

Iskrasonic Bulk EL vodomer

Vodomeri Iskrasonic Bulk EL so naprave na baterijski pogon, namenjene natančnemu in zanesljivemu merjenju trenutnega pretoka, tlaka in porabe v vodovodnih ceveh, s kompaktno ali oddaljeno zasnovo in visoko stopnjo zaščite IP68.

Značilnosti

 • Deluje z baterijskim napajanjem brez potrebe po zunanjem napajanju.
 • Za merjenje se uporablja metoda enosnopnega ali dvosnopnega pulza s tranzitnim časom.
 • Zagotavlja visoko natančnost meritev in dolgoročno stabilnost v širokem razponu izmerjenih vrednosti.
 • Vključuje pasivne pulzne izhodne signale za daljinski prenos podatkov.
 • Nima gibljivih delov in ima bistveno manjše hidravlične izgube.
 • Primeren je za sledenje uhajanja vode in spremljanje splošnega stanja omrežij za oskrbo z vodo.

Ključne prednosti

 • Natančno in zanesljivo merjenje pretoka vode, tlaka in porabe za namene izdajanja računov.
 • Dolga življenjska doba baterije zmanjšuje potrebe po vzdrževanju.
 • Odsotnost gibljivih delov pomeni manjšo obrabo, kar pomeni daljšo življenjsko dobo števca.
 • Visoka natančnost zagotavlja natančno izdajanje računov in sledenje porabi vode, kar zmanjšuje število sporov.
 • Zmožnost daljinskega prenosa podatkov omogoča spremljanje in nadzor omrežij za oskrbo z vodo v realnem času, kar skrajša odzivni čas v primeru težav.
Loading...