New strategy

A new era calls for new mission and vision. 

Change is inevitable, and as a company, Iskraemeco understands the need to adapt and evolve in order to thrive. Together, let’s embark on this new journey.

Novo obdobje zahteva novo poslanstvo in vizijo.

Spremembe so neizogibne in v podjetju se zavedamo, da se je v želji po uspehu potrebno nanje prilagajati in se razvijati. Skupaj stopimo na novo pot. 

Loading...