Izzivi za stranke

 • Neučinkovitost tradicionalnih sistemov upravljanja razsvetljave

Upravljanje s konvencionalno infrastrukturo razsvetljave je delovno intenziven proces, ki se močno opira na ročne preglede in težko izsledi okvarjene svetilke. Ta pristop je dragocen tako po času kot po virih in, kar je še pomembneje, ne zagotavlja celovitega pregleda infrastrukture razsvetljave.

 • Potreba po digitalizaciji obstoječega sistema javne razsvetljave

Moderna urbana okolja potrebujejo sistem, ki spremlja in meri parametre v sistemu javne razsvetljave, omogoča samodejno poročanje in zagotavlja podrobna navodila za vzdrževanje.

 • Visoki stroški energije

Skrb vzbujajo visoki stroški energije, povezani s tradicionalnimi razsvetljavnimi tehnologijami.

Pregled projekta

Stranka
 • Običini Ludbreg in Križevci, Hrvaška.
 • Leto implementacije: 2023.
Izzivi oz. cilji
 • Neučinkovitost tradicionalnih sistemov upravljanja razsvetljave.
 • Potreba po digitalizaciji obstoječega sistema javne razsvetljave.
 • Visoki stroški energije.

Rešitev

 • 137 pametnih števcev z računalniškimi zmogljivostmi EDGE
 • 5.000 standardnih LED svetilk
 • Sistem Elumia za spremljanje pametne razsvetljave

Prednosti

Rešitev pametne razsvetljave Elumia digitalizira javno razsvetljavo na Hrvaškem, kar mestom omogoča večjo učinkovitost in nižje stroške.

Rešitev: Tri ključne komponente

01

Svetilke LED z vklopom z zamikom

Zagotavljanje fleksibilnosti s široko izbiro standardnih svetilk različnih proizvajalcev. Za svetilke brez funkcije vklop z zamikom so bili dodani sekvencerji CLSM.

02

Elumia analizatorji digitalnih omrežij in krmilniki razsvetljave

Zasnovani na števcih IE.5 in razširjeni z računalniškimi zmogljivostmi EDGE.

Odkrijte merilnike
03

Programska oprema Symbiot Elumia v oblaku

Služi kot osrednja dostopna točka za vse krmilnike razsvetljave Elumia.

Odkrijte Elumio

Reultati

Izboljšana obratovalna učinkovitost

 • Preglednost, dostop do vseh podatkov na enem mestu, vidljivost in takojšnja komunikacija (alarmi, poročila, delovni nalogi za vzdrževalne ekipe) za izboljšanje kakovosti delovanja.
 • GIS karta sistema javne razsvetljave.
 • Nadzor nad vsako svetilko in funkcionalnostjo LDC-jev.
 • Merjenje porabe za vsak element in celoten sistem.
 • Uporabniško poročanje o stanju sistema.

Zmanjšanje stroškov spremljanja in vzdrževanja

 • Zmanjšanje stroškov tekočega vzdrževanja.
 • Manj ročnih pregledov na mestu.
 • Odkrivanje okvarjenih svetilk v realnem času.
 • Vklop/izklop v realnem času na podlagi načrtovanega cikla in ciljnega posredovanja.

Nižji investicijski stroški

 • Odprava potrebe po dodatni elektroniki, napravah in dragi komunikacijski infrastrukturi. Potrebni sta le električni števec in standardne LED luči z vklopom z zamikom.
 • Znatno znižanje stroškov razdelilnika in skupnih stroškov namestitve.

Odkrivanje kraje

Odkrivanje kraje je pomembna prednost, ki izhaja iz uvedbe rešitve Elumia. Stranka je s pomočjo našega sistema zaznala nenormalno visoko porabo energije, ki je presegala nastavljene vrednosti. Po temeljiti preiskavi se je izkazalo, da se je lastnik parkirnega prostora za tovornjake brez dovoljenja priključil na sistem javne razsvetljave in uporabljal javno razsvetljavo na svoji zasebni zemlji.

Zmanjšani skupni strošek lastništva (TCO)

Znatno zmanjšanje komponent razdelilnika za upravljanje razsvetljave, skupnih stroškov namestitve in skupnih stroškov lastništva.

Loading...