Izzivi

Mesta se pogosto soočajo z nepovezanimi operacijskimi sistemi, šibkim pretokom podatkov, slabim spremljanjem in kršitvami varstva podatkov.

Rešitve podjetja Iskraemeco za pametna mesta te izzive rešujejo z lastno platformo Energy IoT v kombinaciji s pametnimi števci, sistemom HES ter različnimi orodji za obdelavo podatkov za analizo in pretakanje podatkov, upravljanje povezanih naprav, odprto komunikacijo in drugo.

S pametno infrastrukturo pokrivamo širok nabor funkcionalnosti: od uporabniških in energetskih portalov, pametne energije in pametnih merilnih rešitev do e-mobilnosti, obračunavanja, ravnanja z odpadki in številnih drugih.

Arhitektura rešitve

Rešitev za pametna mesta podjetja Iskraemeco je zasnovana za interakcijo med prilagojenimi komponentami in storitvami, ki izpolnjujejo prihodnje potrebe.

Strojna oprema

 • Pametni števci električne energije
 • Pametni vodomeri
 • Plinomeri
 • Prehod PLC
 • Prehod RF

Programska oprema

 • Sistem HES
 • Sistem MDM
 • Platforma Energy IoT
 • Aplikacija za oskrbo z vodo
 • Aplikacije za parkiranje
 • Prilagojena aplikacija
 • Obračunavanje
 • Upravljanje sredstev
 • Nadzorni center pametnega mesta

Storitve za izvajanje rešitev Smart City

 • Storitve namestitve
 • Storitve preventivnega vzdrževanja
 • Svetovalne storitve
 • Storitve SaaS – programska oprema kot storitev (Software as a Service)
 • Storitve SMaaS – pametno merjenje kot storitev (Smart Metering as a Service)
 • Vodenje projektov

Prednosti pametne infrastrukture

Učinkovito upravljanje energije

 • Optimizirana poraba virov (elektrika, plin, toplota, hlajenje) s pomočjo umetne inteligence v pametnem omrežju.
 • Trajnostna poraba vode s pomočjo upravljanja in spremljanja.
 • Učinkovito ravnanje z odpadki s pomočjo inteligentnih sistemov.
 • Zmanjšane emisije.

Varnejše življenjsko okolje

 • Obveščanje in ozaveščanje o infrastrukturnih vprašanjih prek portalov za državljane in digitalnih oznak.
 • Izboljšanje prometa z inteligentnimi in prilagodljivimi spletnimi sistemi, vključno z nadzorom semaforjev.
 • Optimizirani parkirni sistemi, optimizirani sistemi javnega prevoza.
 • Večja varnost ljudi, predmetov in infrastrukture s pomočjo inteligentnih, omrežno povezanih sistemov.

Izvedba projekta

Čeprav se mesta, ki se odločajo za pametno infrastrukturo, soočajo s številnimi izzivi, so koristi nesporne in daljnosežne.

Pametno mesto je varnejše in bolj zdravo, saj pametni senzorji močno skrajšajo čas prvega odziva. Vsaka odločitev temelji na podatkih, od prometnih znakov do občinskega načrta ureditve javnih parkov. Državljani so bolj vključeni in povezani, saj pametna mesta spodbujajo sodelovanje pri spremljanju. Novi poslovni modeli ustvarjajo delovna mesta zaradi novih gospodarskih priložnosti, trajnostno okolje pametnega mesta pa prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter izboljšanju kakovosti zraka in vode.

Zagotavljamo brezhibno pametno infrastrukturo in visoko usposobljene ekipe, ki vam bodo pomagale pri načrtovanju, uvajanju in uporabi katerega koli projekta pametnega mesta.

Loading...