Za projekt Sončni elektrarni Iskraemeco 2 in Iskraemeco 3, smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga vodi Ministrstvo za infrastrukturo, pridobili nepovratna sredstva v višini 133.306,87 €.

Namen projekta je:

1. Povečati proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije,
2. Zagotoviti delno samooskrbo z električno energijo v poslovno-proizvodnem objektu,
3. Zmanjšati emisije toplogrednih plinov CO2.

Sončni elektrarni Iskraemeco 2 (moči 300 kWp) in Iskraemeco 3 (moči 576 kWp) bosta skupno predvidoma proizvedli 919.800 kWh/leto električne energije. Proizvodnja električne energije z izrabo sončne energije bo doprinesla k zmanjšanju emisij CO2 za okoli 450 t/leto.

Sončni elektrarni Iskraemeco 2 in Iskraemeco 3 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. JR SE OVE 2021 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov” in specifičnega cilja “Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije”.

Več informacij o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih je dostopnih na www.eu-skladi.si.

Proizvodnja električne energije prinaša številne prednosti, kot so prihranki pri stroških, saj sončni kolektorji nimajo stroškov goriva in ne potrebujejo veliko vzdrževanja. To bo podjetju pomagalo bolje upravljati in reševati trenutne energetske izzive. S proizvodnjo lastne energije bo podjetje Iskraemeco postalo samozadostno, odvisnost od tradicionalnega električnega omrežja pa se bo zmanjšala za 21 odstotkov, s čimer bomo tudi odpornejši v primeru izpadov električne energije. Pričakujemo, da bomo lahko v prihod-nosti presežek energije, proizvedene v poletnih dneh, tudi prodali.

Namestitev sončnih kolektorjev poleg finančnih koristi pomeni tudi pozitiven vpliv na okolje, saj je sončna energija čist in obnovljiv vir energije, ki ne povzroča izpustov ali onesnaževanja. Z zmanjšanjem odvisnosti od fosilnih goriv pomembno tako prispevamo k boju proti podnebnim spremembam in izboljšanju kakovosti zraka, saj se bo naš ogljični odtis zmanjšal za kar 450,7 tone.

Na Iskraemecovih objektih je skupaj nameščenih 1904 celic (5500 m2), ki bodo letno proizvedle 920 MWh. Če bo letošnje poletje tako sončno kot tisto leta 2022, pričakujemo proizvodnjo 1 GWh (1000 MWh).

Namestitev sončnih kolektorjev bo omogočila tudi »živo« testno središče za naše pametne rešitve, ki vključujejo pametne števce in polnilne postaje za električna vozila. Z integracijo programskega paketa Symbiot, bomo lahko naše rešitve povezali s sončno elektrarno in optimizirali delovanje števcev in sončnih kolektorjev, kar je bil v preteklosti izziv sploh v primerih nepričakovanih izklopov in vklopov sončnih elektrarn. Namestitev sončnih ko-lektorjev predstavlja za Iskraemeco odlično priložnost za predstavitev najboljših praks in učinkovitosti v povezavi z našimi izdelki in storitvami.

Odločitev o namestitvi sončnih kolektorjev na proizvodne obrate je pametna poteza, ki bo dolgoročno koristila tako podjetju kot skupnosti. Z namestitvijo sončnih kolektorjev bo podjetje lažje reševalo trenutne energetske izzive, zmanjšalo svoj vpliv na okolje, pomem-bno prispevalo k svoji trajnostni strategiji in povečalo svojo odpornost v primeru izpada električne energije. Skupnost bo imela koristi tudi od čistejšega zraka, manjšega ogljičnega odtisa in dostopa do zanesljivega vira energije. V okviru Iskraemecove pobude na področju trajnosti spodbujamo tudi druga podjetja in posameznike, da vlagajo v dejavnosti in rešitve za bolj zeleno in ogljično nevtralno prihodnost.

Loading...