Učenci Osnovne šole Hinka Smrekarja so skozi intervju s pingvinom spoznali projekt Zeleni pingvin in njegove aktivnosti. Glavni namen je bil seznaniti učence s projektom, prihajajočo aplikacijo in pomenom zmanjševanja emisij ogljika, varčevanja z energijo ter izvajanja trajnostnih praks.

Med intervjujem je Zeleni pingvin predstavil svojo vizijo, da otroke izobražuje o zmanjševanju emisij ogljika in uvajanju trajnostnih praks, vse to na njim preprost in razumljiv način. Prihodnjo jesen bodo učenci tudi med prvimi uporabljali aplikacijo Zeleni pingvin, ki vključuje inovativne digitalne tehnologije in interaktivne igre. Te interaktivne igre in izzivi jim bodo omogočili, da raziščejo vpliv svoje rabe energije in odkrijejo praktične načine za pozitivne spremembe.

Ta obisk je služil kot način za spodbujanje in opolnomočenje učencev, da sprejmejo trajnostne prakse in postanejo ambasadorji sprememb v svoji šoli in skupnosti. Osnovna šola Hinka Smrekarja je odličen primer, kako projekt Zeleni pingvin oblikuje bolj zeleno in vključujočo Evropo. Projekt še naprej napreduje na področju trajnostnega izobraževanja, obisk Osnovne šole Hinka Smrekarja pa je bil dokaz, da lahko projekt prispeva k pozitivnim spremembam.

Danes projekt Green Penguin izvaja konzorcij organizacij, in sicer: Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES-FEE Slovenija in FEE Norveška, ki izvajajo mednarodni program Ekošole. Projekt sofinancirata Norveški finančni mehanizem in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Norveški finančni mehanizem pomeni prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Loading...