V podjetju Iskraemeco zaposlene spodbujamo in jim omogočamo različne možnosti usposabljanja, programe mednarodne izmenjave in priložnosti za sodelovanje pri številnih projektih znotraj podjetja, z zunanjimi organizacijami in različnimi partnerji. Naš cilj je pomagati zaposlenim ohraniti visoko raven strokovne usposobljenosti in okrepiti pripravljenost podjetja na spremembe.

Od zaposlenih se pričakuje, da spremljajo spremembe in novosti, ki vplivajo na njihovo področje dela. S tem širimo svoja obzorja znanja in krepimo svoje osebne kompetence.

  • Programi strokovnega usposabljanja in certificiranja
  • Tuji jeziki
  • Razumevanje medkulturnih razlik
  • Razvijanje vodstvenih kompetenc
  • Upravljanje talentov

Smo vzbudili vaše zanimanje?

V podjetju Iskraemeco inoviramo, oblikujemo in se razvijamo. Naši visoko motivirani in proaktivni zaposleni so glavni razlog za uspeh in razvoj našega podjetja.

Ekipno delo, izkušnje in partnerstvo so stebri, ki nam omogočajo doseganje skupnih ciljev in gradnjo uspešnega podjetja – skupaj lahko dosežemo vse.

Strokovnjaki iz podjetja Iskraemeco s svojo strastjo in talentom ustvarjajo kakovostne izdelke, rešitve in storitve – vse s ciljem prispevati k bolj zelenemu jutri.

Loading...