Iskraemeco je eden od konzorcijskih partnerjev v projektu PHOENIX, ki ga “financira Evropska unija in je namenjen izboljšanju kibernetske varnosti evropskih elektroenergetskih sistemov (EPES), t. i. pametnih omrežij. Cilj projekta PHOENIX je ponuditi kibernetski oklep za evropsko infrastrukturo EPES, ki omogoča kooperativno odkrivanje obsežnih incidentov in napadov na kibernetsko varnost in zasebnost, zagotavljanje neprekinjenega delovanja in zmanjševanje kaskadnih učinkov na samo infrastrukturo, okolje, državljane in končne uporabnike ob razumnih stroških.” (Vir: PHOENIX)

Ta projekt je bil financiran iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 832989.

Iskraemeco meni, da je PHOENIX priložnost, da okrepi svoje strokovno znanje na področju kibernetske varnosti ter uporabi koncepte veriženja blokov in 5G v segmentu pametnega merjenja. Iskraemecovi pametni števci so že nameščeni v številnih državah po svetu, integracija vmesnikov veriženja blokov in 5G pa bi morala biti na ravni TRL-7 ali višji. Slovenski LSP ima velik potencial za komercializacijo, saj omogoča tesno, a zasebnost ohranjajoče sodelovanje med različnimi deležniki vrednostne verige oskrbe z energijo.

Slednje je v skladu z vizijo pametnih števcev naslednje generacije, katerih vloga v pametnem omrežju se bo tekom življenjske dobe spreminjala, in prispeva k strategiji podjetja, da se iz proizvajalca komponent razvije v ponudnika celovitih rešitev.

Loading...