Izzivi in strateški odzivi

01

Upravljanje izgub v omrežju

Družba Wiener Netze se zaveda, da je pomembno čim bolj zmanjšati izgube v komercialnem in nekomercialnem omrežju. Te izgube so lahko tehnične ali netehnične narave. Tehnične izgube so na primer izgube na električnih vodih, netehnične pa kraje ali nedovoljeni posegi v števce. Čeprav so trenutne izgube morda obvladljive, se družba Wiener Netze zaveda njihovega potencialnega vpliva na dolgoročno stanje omrežja in finančno vzdržnost.

02

Aktivni potrošniki in spreminjajoče se zahteve strank

Wiener Netze opaža, da so njihovi odjemalci vse bolj “aktivni”, kar pomeni, da nadzorujejo svojo porabo energije, se trudijo za izravnave obremenitve in se pospešeno odločajo za rešitve e-mobilnosti. Trend poudarja spreminjajočo se vlogo odjemalcev pri upravljanju energije ter krepi potrebo po boljši podpori in interakciji med operaterji distribucijskih omrežij in odjemalci.

“Opažamo, da odjemalci postajajo vse bolj “aktivni”, kar pomeni, da dejavno nadzorujejo svojo porabo energije, se ukvarjajo z izravnavami obremenitev omrežja, npr. s polnilnicami za e-mobilnost itd. Zanimivo bo, saj bodo ti odjemalci veliko bolj intenzivno sodelovali z nami.” Johannes Geist, vodja oddelka S/4 HANA v podjetju Wiener Netze GmbH

03

Dostopnost podatkov in predpisi

Za Wiener Netze je pomembno, da imajo odjemalci dostop do podatkov o števcih. Stranke lahko pregledujejo podatke, spreminjajo parametre in nastavljajo alarme prek uporabniku prijaznega spletnega portala in mobilnega vmesnika. Po drugi strani pa zakonski predpisi podjetje Wiener Netze omejujejo v možnostih uporabe zbranih podatkov iz pametnih števcev za analitiko in načrtovanje omrežja.

“Avstrija ima precej stroge predpise o tem, katere podatke lahko uporabljamo za analitiko ali načrtovanje omrežja, zato menim, da trenutno ne izkoriščamo vseh možnosti. Vendar moramo razumeti podatke, meritve, kaj se meri in kaj lahko naredimo s temi podatki. Razumeti moramo stanje omrežja, med različnimi vrstami omrežij pa je veliko razlik. Boljše razumevanje stanja električnega omrežja je po mojem mnenju naslednji velik korak.” Johannes Geist, vodja oddelka S/4 HANA v podjetju Wiener Netze GmbH

Ključna partnerstva in inovativne rešitve

Podjetje Wiener Netze je tehnologijo pametnega merjenja začelo preučevati leta 2009, pri čemer je obdobje pilotnih projektov in ocenjevanja tehnologije trajalo do leta 2015, nato pa so se začele priprave na projekte obsežnega uvajanja. V pilotni fazi je Wiener Netze uporabljal opremo različnih ponudnikov, avgusta 2017 pa so objavili, da so za fazo množičnega uvajanja izbrali konzorcij podjetij Siemens, Landis+Gyr in Iskraemeco. V manjšem obsegu so se namestitve pametnih števcev začele novembra 2018.

Faza obsežnega uvajanja se je začela leta 2021 in do konca leta je število pametnih števcev v omrežju doseglo 436.000. Do konca leta 2022 je podjetje Wiener Netze namestilo 800.000 pametnih števcev, kar pomeni 50-odstotno stopnjo penetracije.

Odločitev Wiener Netze, da se v okviru konzorcija uglednih dobaviteljev poveže tudi s podjetjem Iskraemeco, je projektu zagotovila trdne temelje. Iskraemecovo strokovno znanje in zavezanost kakovosti sta se ujemala s ciljem družbe Wiener Netze, da kakovost postavi pred ceno. S strogimi postopki testiranja je naročnik zagotovil, da so vsi sprejeti števci izpolnjevali stroge standarde kakovosti, kar odraža Iskraemecovo predanost zanesljivim in visokokakovostnim rešitvam.

Arhitektura rešitve

Rešitev sestavljajo Iskraemecovi pametni enofazni in trifazni števci, ki uporabljajo komunikacijski tehnologiji G3-PLC in P2P. Števci izpolnjujejo zahteve panožnih standardov, robustnih komunikacijskih protokolov in nudijo napredne varnostne funkcije. Z uporabo standardov COSEM/DLMS in komunikacijskih profilov TCP/IP ti števci zagotavljajo nemoteno integracijo, izboljšano upravljanje podatkov in zanesljive meritve v različnih okoljih.

Dnevni podatki o porabi energije se prenašajo v sistem operaterja Wiener Netze. Četrtletni podatki o urah porabe se v števcu hranijo 60 dni. Wiener Netze se lahko odloči za 15-minutne intervale ali se odjavi od uporabe funkcij pametnega števca, s čimer se odjavi tudi od zbiranja podatkov na samem števcu. To je zelo specifičen del zahtev, ki ustrezajo regionalnemu trgu.

Intervju z Johannesom Geistom, vodja oddelka S/4 HANA v podjetju Wiener Netze GmbH

Preberite več o sodelovanju s podjetjem Wiener Netze GmbH in projektu digitalizacije avstrijskega električnega omrežja.

Loading...