Prijava na delovno mesto

Izpolnite obrazec in oddajte svojo prijavo.

Polje ne sme ostati prazno.
Polje ne sme ostati prazno.
Polje ne sme ostati prazno.
Polje ne sme ostati prazno.

Izobrazba & CV

Ali ste bili že kdaj v kontaktu s predstavnikom podjetja Iskraemeco ali opravili razgovor za zaposlitev?*

Priložite svoj CV.

V to območje povlecite in spustite datoteke ali brskajte med datotekami.

Soglasje

Soglasje za namen ocene primernosti kandidata za prosto delovno mesto

S posredovanjem zgoraj navedenih podatkov soglašam, da Iskraemeco, d.d., Savska loka 4, Kranj, uporabi posredovane podatke za namen ocenjevanja primernosti kandidata za razpisano prosto delovno mesto.

Potrjujem, da sem bil obveščen, da imam pravico do dostopa/posvetovanja, prenosa, preklica privolitve, dopolnitve, popravka, blokiranja/omejitve obdelave ali zahteve po izbrisu svojih osebnih podatkov.
Za uveljavljanje te pravice lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pošlje svojo pisno zahtevo na naslov:
Iskraemeco, d.d., pravna služba, Savska loka 4, 4000 Kranj ali na elektronski naslov dpo@iskraemeco.com.

Potrjujem tudi, da me je družba Iskraemeco, d.d., obvestila o moji pravici do pritožbe pri nadzornem organu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena pred preklicem, niti ne vpliva na nadaljnjo obdelavo podatkov, ki jo zahteva zakon.

Iskraemeco se zavezuje, da bo predložene podatke uporabljal izključno za določen namen in se bo vzdržal nadaljnje obdelave, če je ta v nasprotju z določenim namenom, razen če zakon določa drugače. Osebni podatki bodo shranjeni toliko časa, kolikor je potrebno za določen namen, za katerega so bili podatki prvotno zbrani ali obdelani (vendar ne več kot 5 let). Ko bo namen obdelave dosežen, bodo osebni podatki izbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani, razen če so taki podatki razvrščeni kot arhivsko gradivo na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, ali če zakon, ki ureja posebno kategorijo osebnih podatkov, ne določa drugače.

Iskraemeco se zavezuje, da bo predložene podatke uporabljal izključno za določen namen in se bo vzdržal nadaljnje obdelave, če je ta v nasprotju z določenim namenom, razen če zakon določa drugače. Osebni podatki bodo shranjeni toliko časa, kolikor bo potrebno za določen namen, za katerega so bili podatki prvotno zbrani ali obdelani (vendar ne več kot 5 let). Ko bo namen obdelave dosežen, bodo osebni podatki izbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani, razen če so taki podatki razvrščeni kot arhivsko gradivo na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, ali če zakon, ki ureja posebno kategorijo osebnih podatkov, ne določa drugače.

Soglasje 1: *

Polje ne sme ostati prazno.
Soglasje za zbiranje podatkov za postopke prihodnjih prostih delovnih mest

S posredovanjem zgoraj navedenih podatkov soglašam, da Iskraemeco, d.d., Savska loka 4, Kranj, uporabi posredovane podatke za namen ocenjevanja primernosti kandidata za razpisano prosto delovno mesto.

Potrjujem, da sem bil obveščen, da imam pravico do dostopa/posvetovanja, prenosa, preklica privolitve, dopolnitve, popravka, blokiranja/omejitve obdelave ali zahteve po izbrisu svojih osebnih podatkov.
Za uveljavljanje te pravice lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pošlje svojo pisno zahtevo na naslov:
Iskraemeco, d.d., pravna služba, Savska loka 4, 4000 Kranj ali na elektronski naslov dpo@iskraemeco.com.

Potrjujem tudi, da me je družba Iskraemeco, d.d., obvestila o moji pravici do pritožbe pri nadzornem organu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena pred preklicem, niti ne vpliva na nadaljnjo obdelavo podatkov, ki jo zahteva zakon.

Iskraemeco se zavezuje, da bo predložene podatke uporabljal izključno za določen namen in se bo vzdržal nadaljnje obdelave, če je ta v nasprotju z določenim namenom, razen če zakon določa drugače. Osebni podatki bodo shranjeni toliko časa, kolikor je potrebno za določen namen, za katerega so bili podatki prvotno zbrani ali obdelani (vendar ne več kot 5 let). Ko bo namen obdelave dosežen, bodo osebni podatki izbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani, razen če so taki podatki razvrščeni kot arhivsko gradivo na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, ali če zakon, ki ureja posebno kategorijo osebnih podatkov, ne določa drugače.

Iskraemeco se zavezuje, da bo predložene podatke uporabljal izključno za določen namen in se bo vzdržal nadaljnje obdelave, če je ta v nasprotju z določenim namenom, razen če zakon določa drugače. Osebni podatki bodo shranjeni toliko časa, kolikor bo potrebno za določen namen, za katerega so bili podatki prvotno zbrani ali obdelani (vendar ne več kot 5 let). Ko bo namen obdelave dosežen, bodo osebni podatki izbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani, razen če so taki podatki razvrščeni kot arhivsko gradivo na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, ali če zakon, ki ureja posebno kategorijo osebnih podatkov, ne določa drugače.

Soglasje 2: *

Polje ne sme ostati prazno.
Loading...