Informacije v zvezi z izvajanjem sistema videonadzora družbe Iskrameco, d.d.

Kontaktni podatki upravljavca sistema videonadzora, družbe Iskraemeco, d.d.:
Iskraemeco d.d., Savska Loka 4, Kranj
Kontaktna številka: +386 42 06 4000

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:
dpo@iskraemeco.com

Namen izvajanja videonadzora:
Družba Iskraemeco, d.d. izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja optimalne stopnje varovanja ljudi in premoženja, ki se nahajajo na varovanem območju družbe Iskraemeco, d.d.

Pravna podlaga:
Osebni podatki se obdelujejo v skladu z določbami GDPR, ZVOP-2, Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki družbe Iskraemeco, d.d. in Pravilnika o izvajanju sistema videonadzora družbe Iskraemeco, d.d.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si

Loading...